Rate this post
 1. Organy odpowiedzialne za funkcjonowanie i wprowadzanie danych do e-rejestru
 2. Opóźnienie Polski we wdrożeniu KREPTD
 3. Trzy ewidencje
 4. Podsumowanie

Zakończyło się właśnie przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Starostwa oraz organy kontrolne miały na to czas do 01.03.2018 r. Od teraz dane w rejestrze będą już kompletne.

Dzięki dostępowi do rejestru każdy zainteresowany podmiot może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych informacji z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Można w ten sposób sprawdzić czy dany kontrahent jest uczciwy i legalnie działa.

Co jeszcze warto wiedzieć o KREPTD?

 1. Organy odpowiedzialne za funkcjonowanie i wprowadzanie danych do e-rejestru

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) to aktualna baza danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzona w formie elektronicznej. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie, budowę i funkcjonowanie rejestru jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dane do rejestru wprowadzają uprawnione podmioty. Starostowie przekazują informacje dotyczące wydanych przez nich zezwoleń dotyczących wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz dane osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy. Organy kontrolne z kolei przekazują dane do ewidencji poważnych naruszeń. W przyszłości rejestr zostanie połączony również z CEIDG, KRS i REGON.

Polski e-rejestr KREPTD stanowi także część europejskiego systemu European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Pozwala to na nadzór i kontrolę firm wykonujących przewozy w kilku krajach UE w czasie rzeczywistym.

E-rejestr jest dostępny na platformie ePUAP pod adresem www.kreptd.gitd.gov.pl

 1. Opóźnienie Polski we wdrożeniu KREPTD

Warto wspomnieć, że KREPTD został uruchomiony w naszym kraju 30.11.2017 r. To dość późna data z uwagi na fakt, że obowiązek przygotowania takiego systemu wynikał z prawa wspólnotowego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego). Przepisy unijne zakładały utworzenie krajowych rejestrów do 31.12.2012 r. Polski Parlament dopiero niedawno uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym, która pozwoliła na wdrożenie przepisów o KREPTD (ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym uchwalona przez Sejm 04.11.2016 r.).

 1. Trzy ewidencje

W ramach KREPTD zostały utworzone trzy rejestry, które stanowią główną bazę danych:

 • ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • ewidencja poważnych naruszeń mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji, odnotowanych w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Dostęp do pierwszej ewidencji jest publiczny i bezpłatny, a dane w nim zawarte są jawne (z wyjątkiem daty, miejsca urodzenia i adresu mikroprzedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem). W rejestrze można sprawdzić podstawowe informacje o firmie, licencji wspólnotowej w zakresie rzeczy, pojazdach objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dane dotyczące osoby zarządzającej transportem, dane dotyczące przedstawiciela prawnego itp. Możliwość weryfikacji przedsiębiorców transportowych stanowi niebywałą pomoc dla użytkowników korzystających z ich usług. Taki rejestr ograniczy z pewnością dostęp do rynku nieuczciwym przewoźnikom i wyeliminuje tych, którzy łamią przepisy. Będzie to miało wpływ na bezpieczeństwo w całym sektorze transportu drogowego i obrotu gospodarczego.

Dane z pozostałych dwóch ewidencji mogą być udostępniane wyłącznie na wniosek: starostów, wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, wojewódzkich komendantów Policji, Komendanta Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, organów Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektora Pracy, zarządców dróg, sądów oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obejmują one informacje dotyczące liczby i charakteru naruszeń, dane dotyczące osoby niezdolnej do zarządzania transportem, dane dotyczące certyfikatu kompetencji zawodowych, przyczyny stwierdzenia niezdolności itp.

 1. Podsumowanie

Polska jako jedno z ostatnich państw wprowadziło elektroniczny system KREPTD. Rejestr przewoźników zapewnia potencjalnym kontrahentom łatwy dostęp do niezbędnych danych przedsiębiorców transportowych w celu ich weryfikacji. Jednocześnie daje on organom kontrolnym możliwość szybkiego przepływu informacji o przewoźnikach i ich działalności. Wszystko to ma zapewnić warunki uczciwej konkurencji na rynku przewozów i poprawić bezpieczeństwo transportu.

Rejestr został także podłączony do systemu europejskiego, który gromadzi dane ze wszystkich rejestrów państw członkowskich. Ułatwia to przekazywanie informacji poszczególnymi krajami.

Źródło: www.gitd.gov.pl, www.mib.gov.pl, www.przewoznik.zmpd.pl, www.prawnicytransportu.pl, www.biznes.gov.pl, www.kreptd.gitd.gov.pl