Rate this post

zezwolenia-bialorusZezwolenia zagraniczne na przejazdy samochodami ciężarowymi najczęściej pociągają za sobą obowiązek uiszczenia za każde z nich opłaty przez firmę transportową. Niemniej jednak, obecnie można uzyskać zezwolenie na przejazd przez terytorium Białorusi bez uiszczania jakichkolwiek opłat.

Jest to związane z nakazem prezydenta nr 36 z dnia 16 stycznia 2014 roku. Na mocy tego dokumentu, polscy przewoźnicy dostaną 130 tysięcy zezwoleń na przejazd przez terytorium Białorusi w formie bezpłatnej. Wysokość kwoty zawarta jest we wspominanym ukazie. Polscy przewoźnicy nie są jedyni, którzy otrzymają bezpłatnie zezwolenia na przejazd przez terytorium Białorusi. Otrzymają je przewoźnicy z 30 krajów, w tym z Niemiec czy z Litwy.

Ukaz określa, jaka będzie ilość zezwoleń wydanych na przejazd autobusów. Otóż, podmioty prawne z Ukrainy otrzymają 6 tys. zezwoleń, z Polski – 700, a z Rosji i Bułgarii – 400. Wcześniej w rozporządzeniu Ministerstwa Transportu RB określono kwoty na płatny przejazd przez terytorium Białorusi. Warto zaznaczyć, że Polska i jej firmy transportowe otrzymały największą ilość zezwoleń, ponieważ aż 142 tys.