Rate this post

Znaczenie polskiej branży motoryzacyjnej w naszej gospodarce jest nie do przecenienia. O fundamentalnej jej roli stanowi chociażby wzrost znaczenia rodzimych producentów części i akcesoriów samochodowych na europejskim rynku oraz wysoki współczynnik eksportu produktów motoryzacyjnych. Wartość produkcji części i akcesoriów z roku na rok rośnie, a to przekłada się na dobre wyniki całej moto-branży. Wszelkie (pozytywne) liczby, dane i analizy na ten temat możemy znaleźć w najnowszym raporcie Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

autostrada

 

Raport SDCM

 

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) zostało powołane w celu ochrony praw i interesów niezależnego rynku motoryzacyjnego i stanowi ono silną reprezentację w kontaktach z Rządem, Parlamentem, organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi. Stowarzyszenie zrzesza i reprezentuje największe międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w przemyśle motoryzacyjnym. SDCM jest także członkiem Międzynarodowej Federacji Niezależnych Dystrybutorów Części Samochodowych FIGIEFA, co umożliwia reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców przed Parlamentem i Radą Unii Europejskiej.

 

Stowarzyszenie opublikowało niedawno raport „Branża motoryzacyjna w Polsce 2014. Liczby, podsumowania, analizy”. To kompleksowe opracowanie poświęcone motoryzacji w Polsce prezentuje zwłaszcza segment niezależny i podmioty na nim działające tj. producentów i dystrybutorów części oraz niezależne warsztaty motoryzacyjne. Dodatkowo raport opisuje także szczegółowe kwestie prawne, regulujące działalność tej branży. Zebrane dane pochodzą m.in. z GUS, Eurostat, MotoFocus i ZUS.

 

Dane z raportu zostały po raz pierwszy zaprezentowane na konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu sytuacji niezależnego sektora części motoryzacyjnych w Polsce z udziałem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

 

 

Produkcja

 

Z oficjalnych danych dowiadujemy się, że w Polsce funkcjonuje obecnie 900 firm, będących producentami części. Aż 100 z nich zatrudnia powyżej 250 osób. W sektorze produkcji części znajduje zatrudnienie ponad 116,3 tys osób.

 

Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów związanych z produkcją części samochodowych, pojazdów, naczep i przyczep wyniosły 106,7 mld zł. Z kolei wartość eksportu części i akcesoriów wyniosła 30 mld zł, czyli 3 razy więcej niż wartość eksportu węgla, koksu i brykietów (dane za rok 2013). Roczny eksport części i akcesoriów to1 mln ton. Ogółem w całym sektorze motoryzacyjnym części i akcesoria stanową 39% udziału w eksporcie, pojazdy samochodowe 28,7%, silniki i inne 32,3%. Przez ostatnie 10 lat eksport produkowanych w Polsce części i akcesoriów wzrósł dwukrotnie.

 

Wartość produkcji sprzedanej części samochodowych w I kwartale 2014 roku wyniosła 16,1 mld PLN. Stanowi to aż 11,6% wzrost w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Na przyczepy i naczepy przypadło 0,6 mld PLN (wzrost o 19,5%), a na pojazdy 11 mld PL (2% wzrost).

 

 

Handel

 

Na terenie Polski znajduje się 643 punktów dystrybucji segmentu osobowego oraz 408 punktów dystrybucji segmentu ciężarowego. Przy sprzedaży części motoryzacyjnych znajduje zatrudnienie 26,5 tys osób.

 

W magazynach dystrybutorów znajduje się bardzo szeroki asortyment części zamiennych. W przypadku największych firm nawet 250 tys. rodzajów części (w liczbie proporcjonalnej do popularności danej części). Całkowita powierzchnia hal magazynowych dystrybutorów wynosi 600 tys. m2. Samochody dostarczające części do warsztatów pokonują codziennie niemal 500 tys. km. (przejeżdżają w ciągu doby odległość równą 12 okrążeniom kuli ziemskiej). W każdej godzinie pracy dystrybutorzy dostarczają do warsztatów ponad 90 tys. części.

 

Łączne przychody dystrybutorów części w segmencie osobowym i ciężarowym wyniosły w 2013 roku 10,2 mld PLN, z czego 8205 przypadło na segment ciężarowy, a 2035 na segment osobowy (odnotowano tutaj kilkunastu procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim). Udział eksportu w przychodach dystrybutorów wyniósł 14,7%. W I kwartale 2014 roku 100% producentów i 94% dystrybutorów deklarowało wzrost przychodów, w II kwartale odpowiednio 68% i 74%, w III zaś 71% i 73%.

 

 

Usługi

Widać także zmiany na rynku usług warsztatowych (zdominowany jest on przez serwisy niezależne). W Polsce działa około 19,5 tys. warsztatów niezależnych obsługujących samochody osobowe i ciężarowe (w 11 z 16 województw działa więcej niż 1000 warsztatów niezależnych). 13,5 tysiąca z nich świadczy pełen zakres napraw, 6 tysięcy to firmy wyspecjalizowane. Aż 16 mln kierowców (89,9%) korzysta z ich usług (w ciągu roku odnotowano 32,1 mln wizyt). Zatrudnienie w warsztatach w segmencie osobowym i ciężarowym znajduje ponad 106 tys osób.

 

Niezależny rynek motoryzacyjny dostarcza do budżetu państwa 5,5 mld PLN wpływu z podatku od towarów i usług, 1,8 mld PLN z podatków dochodowych oraz 4,7 mld PLN składki odprowadzanej do ZUS. Te dane najlepiej obrazują jak niezwykle istotnym elementem polskiej gospodarki jest niezależny rynek motoryzacyjny.

 

 

Perspektywy i wyzwania

Branżę motoryzacyjną czeka jeszcze sporo wyzwań. Przede wszystkim należy wykorzystać potencjał Specjalnych Stref Ekonomicznych, zwiększyć nakłady na badania i rozwój oraz wykorzystać nowe kanały komunikacji, istnieje także zapotrzebowanie na wysokiej jakości specjalistów branżowych np. mechatroników. Wciąż pojawia się także potrzeba działań edukacyjnych, które przyczynią się do podniesienia świadomości kierowców na temat związku stanu technicznego samochodów a bezpieczeństwa jazdy.

Jednak perspektywy są też bardzo obiecujące; stale zwiększa się bowiem zaawansowanie techniczne i technologiczne pojazdów, a szeroki asortyment części posiadany przez dystrybutorów stwarza ogromną szansę na rozpoczęcie działalności na nowych rynkach UE. Oprócz tego polscy pracownicy branżowi posiadają wysokie kwalifikacje, a kadra menadżerska i inżynierska przyczynia się do powstawania w Polsce specjalistycznych centr badawczo-rozwojowych.

 

 

Podsumowując

Polski przemysł motoryzacyjny to setki niezależnych firm zajmujących się produkcją części i akcesoriów motoryzacyjnych. Wśród nich, wbrew obiegowej opinii, jest wiele firm z polskim kapitałem, które znakomicie sobie radzą i stale się rozwijają.

Raport SDCM doskonale obrazuje sytuację panującą na polskim rynku motoryzacyjnym i jego wpływie na gospodarkę. Dowiadujemy się z niego, że sam tylko eksport produktów motoryzacyjnych stanowi ponad 16% wartości całego eksportu towarowego, a polscy producenci części i akcesoriów samochodowych są coraz lepiej postrzegani nie tylko w kraju, ale także w Europie (ich rola rośnie sukcesywnie od kilku lat). To niezwykle istotne w kontekście kłopotów innych branż.

Informacja z www.sdcm.pl