Rate this post

Ceny transportu ostro w górę, w II kwartale stawki osiągnęły historyczny wzrost

ceny transportu, frachtow

Wskaźnik wzrósł aż o 10,4% i jest najwyższy od momentu rozpoczęcia śledzenia dynamiki rynku. Wskaźnik możliwości przewozowych spadł tym samym o 34,8%, osiągając wartość najniższą od czterech lat. To wnioski z dwudziestego czwartego wydania raportu Transport Marketing Monitor, opracowanego przez Capgemini Consulting oraz platformę Transporeon.

Wzrosty, spadki, rekordowe poziomy

Raport Transport Market Monitor ukazuje się co kwartał od 2008 r. i prezentuje tempo rozwoju europejskiego transportu drogowego. Każde wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem.

Najnowsza prezentacja dostarcza informacji o tym, że:

  • ceny transportu osiągnęły rekordowo wysoki poziom (wzrost o 10,4 % w II kwartale 2015 r.). W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku, w II kwartale 2014 r., wskaźnik cen był wyższy o 4,9%.
  • z kolei wskaźnik możliwości przewozowych (stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi), który sukcesywnie wzrastał w poprzednich kwartałach, w badanym okresie spadł do poziomu -34,8% (był o 14,1% niższy niż w II kwartale 2014 r.).
  • w przekroju na poszczególne miesiące II kwartału wskaźnik cen odnotowywał ciągłe wzrosty w kwietniu (+5,1%) i w maju (+5,5%), w czerwcu natomiast wykazał spadek (-2,4%). Wskaźnik możliwości przewozowych wykazał tendencję odwrotną.
  • w okresie ostatnich 12 miesięcy ceny utrzymały się na poziomie wyższym w stosunku do roku ubiegłego.
  • w okresie ostatnich 6 miesięcy wskaźnik możliwości przewozowych był niższy niż w okresie pierwszych 6 miesięcy 2014 r. (szczególnie dużą różnicę obserwowano w maju). W porównaniu do ubiegłego roku wskaźnik możliwości przewozowych nie wzrósł aż do czerwca 2015 r.

Sytuacja w różnych sektorach

W II kwartale 2015 roku wskaźnik cen wzrósł we wszystkich branżach. Wskaźnik dla:

  • materiałów budowlanych wzrósł o 9,5 %,
  • branży drzewnej wzrósł o 9,7 %,
  • branży papierniczej/drukarskiej wzrósł o 10,5 %

Obserwowana tendencja jest podobna do lat poprzednich. Ogólne warunki ekonomiczne dotyczą większości sektorów przemysłu. Oczywiście trendy te mogą być silniejsze lub słabsze dla określonych branż.

Dynamika transportu na podstawie cen za zlecenia przewozowe

Raport omawia też dynamikę transportu, analizując różnicę pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe. Różnice cenowe zmalały w II kwartale (różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości). Podobne tendencje obserwuje się na przestrzeni ubiegłych lat, a jest to związane z niskim współczynnikiem możliwości przewozowych.

Ceny oleju napędowego

Niestety w II kwartale wzrósł ponownie wskaźnik cen oleju napędowego o 5,3%. W celu określenia wskaźnika cen oleju napędowego, jako punkt odniesienia przyjęto średnie dane liczbowe z 6-miesięcznego okresu pomiędzy styczniem a czerwcem 2008 r.

Wyskoki wskaźnik cen oleju niestety miał wpływ na wskaźnik cen transportu, a więc wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty. Jest to pierwszy wzrost o ponad 1 % od III kwartału 2013 r., jednak nadal o 10,6 % niższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Statystyki światowego handlu

Capgemini Consulting opracowało też indeks globalnego przepływu w handlu, którego wolumen znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i ich ceny. W badanym okresie obroty w europejskim handlu zmniejszyły się zaledwie o 0,6% (do 2024 mld euro) w porównaniu do obrotów w I kwartale 2015 (2035 mld euro). W porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. jest to wzrost o 1,7%. Mamy więc do czynienia z trwającym ożywieniem globalnego handlu (ożywienie wymiany towarowej w Europie, przy spadku mocy przewozowej transportu drogowego).

Podsumowując

Najnowszy raport kwartalnika Transport Market Monitor przedstawia zarys wzrostu cen w II kwartale 2015 r. w porównaniu z I kwartałem 2015. Dowiadujemy się z niego, że ceny transportu osiągają najwyższy poziom w historii, zmalały jednak różnice cenowe pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie transportowe, wskaźnik możliwości przewozowych wzrasta po odnotowaniu ostrego spadku, wzrósł także wskaźnik cen we wszystkich branżach oraz wskaźnik cen oleju napędowego. Indeks przepływu w handlu dla Europy jest jednak bardzo dobry.

 

Summary
Ceny stawek frachtów - raport
Article Name
Ceny stawek frachtów - raport
Description
Ceny transportu osiągają najwyższy poziom w historii, zmalały jednak różnice cenowe pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie
Author