Rate this post

Z początkiem nowego roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym z 2001 roku. Zmiany mają doprowadzić do znaczącej poprawy funkcjonowania wszystkich  podmiotów działających na rynku TSL poprzez m.in. likwidację biurokratycznych absurdów przeszkadzających w rozwoju trudnej dziedziny, jaką jest transport. Zmiany zmierzają również w kierunku zażegnania nieuczciwej konkurencji prowadzonej przez spedytorów, którzy będą karania grzywnami wynoszącymi nawet do 40 tys. zł.

Co ciekawe według odpowiednich zapisów nowelizacji najmniejszymi karami za nieuczciwe współzawodnictwo objęte zostaną firmy, które zatrudniają do 10 kierowców – maksymalna kara w przypadku takich firm to 15 tys. zł.