Rate this post

Niebawem kierowcy spotkają się z większą restrykcyjnością ze strony stróżów prawa. Nowelizacja ustawy transportowej zyskała akceptację prezydenta.

Poprawiona ustawa, poza zwiększeniem i uszczegółowieniem katalogu kar za łamanie przepisów drogowych, ma zwiększyć konkurencyjność na rynku, znacznie ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej w transporcie drogowym, a także, uwaga: poprawić warunki pracy kierowców.

Nie ma nic za darmo niestety. Zwłaszcza na trudnym rynku transportowym.