Rate this post

misjcowkaCzy dojazd do miejsca pracy należy zaznaczać na wykresówce?

Tak. Obowiązkowo. Kierowca musi zaznaczyć na wykresówce dojazd ze swojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy do miejsca, w którym zaparkowane jest auto. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na karę w wysokości 200zł.

Zdarza się przecież, że pojazd jest zaparkowany poza miejscem zamieszkania kierowcy lub siedziby firmy. W takim przypadku, (jeśli kierowca nie znajduje się na promie, gdzie miałby dostęp do koi lub kuszetki), to czas dotarcia do auta nie jest czasem odpoczynku.

W takim razie w jak traktować ten czas dojazdu do pojazdu? Może to być:

1) inna praca – jeśli kierowca w drodze do miejsca postoju ciężarówki prowadził pojazd niewymagający rejestracji czasu pracy (np. samochód osobowy),

2) dyspozycja – jeśli pokonał trasę jako pasażer.

 

Podobnie, gdy kierowca wraca z trasy: do czasu pracy musi doliczyć okres poświęcony na dostanie się do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.

Jeżeli z powodu oddalenia się od pojazdu kierowca nie  może zarejestrować aktywności za pomocą tachografu, to inne prace, dyspozycję lub przerwy i odpoczynki powinien po prostu czytelnie zanotować na wykresówce.