Rate this post

delgacjeO jakie dokumenty należy zadbać wynajmując (wypożyczając) kierowcę?

Jako pracodawca masz prawo oddelegować pracownika do pracy w innej firmie (np. u kolegi). W tym celu należy zawrzeć porozumienie między pracodawcami, w którym określone zostanie na jak długo kierowca będzie pracował w innej firmie. Za wyposażenie kierowcy w odpowiednie i wymagane dokumenty odpowiedzialny jest ten przedsiębiorca, na rzecz którego odbywa się aktualny przewóz.

Jeżeli kierowca został więc oddelegowany do pracy u twojego kolegi, powinien posiadać dokumenty wystawione przez niego. Kolega powinien wystawić mu zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu w okresie 28 dni wstecz.

Stały pracodawca ma obowiązek wydać kierowcy kopię wykresówek, ale skoro jest to stały pracownik (czyli umowa nie została z nim rozwiązana), równie dobrze może on posiadać oryginały wykresówek z ostatnich 28 dni.

Kiedy kierowca wraca do macierzystej firmy również należy mu wystawić zaświadczenie o dniach wolnych w okresie ostatnich 28 dni. Ważnym jest, że ustalając plan pracy kierowcy należy wziąć pod uwagę godziny, które wyjeździł on u kolegi. Dzięki temu uniknie się przekroczenia czasu pracy.

Skierowanie do pracy w drugiej firmie wymaga zgody pracownika. Macierzysty pracodawca udziela pracownikowi na ten czas bezpłatnego urlopu. Od kierowcy należy uzyskać pisemne oświadczenie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów lub innych czynności, na inne podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.