Rate this post

Obowiązek przechowywania dokumentów, czyli jak długo należy przechowywać dokumenty czasu pracy kierowców?

Podczas kontroli inspektorzy ITD mogą sprawdzać dane z tachografów i kart kierowcy. Kary za nieprawidłowości są niezwykle wysokie: 500zł za nieokazanie wykresówki lub danych z karty albo z tachografu za jeden(!) dzień pracy kierowcy. Wystarczy, że przedsiębiorca nie będzie mógł okazać dokumentów za 5 dni, a kwota kary urośnie do 2.500zł.

Przepisy mówią, że dane z tachografu należy pobierać co 90 dni, dane z karty kierowcy – co 28 dni. Wszystkie wykresówki i pobrane dane należy przechowywać przez rok. Natomiast jeśli stanowią one ewidencję czasu pracy kierowców, okres ten wydłuża się do 3 lat. Pamiętaj, że tym danym muszą towarzyszyć dokumenty potwierdzające nieprowadzenie pojazdu i uzasadniające brak wykresówek.

Co ważne, od 16 lipca br. przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców, którzy nie są jego pracownikami, a prowadzili dla niego przewóz oraz dla siebie, jeśli właściciel sam prowadzi pojazd.