Rate this post

slowacja flaga

E-myto, opłaty drogowe na Słowacji

System elektronicznego poboru myta obowiązujący w Republice Słowackiej jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze oprócz autostrad i tras szybkiego ruchu, funkcjonuje on również na dużej liczbie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Po drugie opiera się na bardzo nowoczesnej technologi hybrydowej, która łączy w sobie technologię satelitarną GPS, technologię GSM/GPRS oraz technologię mikrofalową DSRC. Po trzecie funkcjonalność ta pozwala na rozszerzenie infrastruktury drogowej objętej elektronicznym systemem poboru opłat również w przyszłości. A po czwarte system ten jest niezwykle czytelny dla kierowców. Wszystko to umieściło Słowację w pozycji pierwszego kraju w ramach Unii Europejskiej w dziedzinie elektronicznego poboru opłaty drogowej. Co jeszcze warto wiedzieć o słowackim e-mycie?

 

Kogo obowiązują opłaty?

E-myto na Słowacji obowiązuje od początku 2010 roku. Wtedy to wszystkie płatne fragmenty dróg zostały podzielone na odcinki poboru opłaty drogowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu Republiki Słowackiej opłaty dotyczą pojazdów silnikowych o całkowitej masie powyżej 3,5 tony, zespołów pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t przeznaczonych do transportu towaru oraz pojazdów silnikowych umożliwiających transport ponad dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Stawka opłat drogowych zależna jest od rodzaju drogi, kategorii pojazdu, klasy emisji spalin i ilości osi pojazdu; za odległość przejechaną po określonym odcinku na podstawie danych uzyskanych formą elektroniczną.

W obecnej chwili systemem poboru elektronicznej opłaty drogowej objętych jest prawie 17 770 km określonych odcinków dróg Republiki Słowackiej.

 

Rejestracja w systemie

Wszystkie pojazdy, których dotyczy obowiązek uiszczania opłaty drogowej, muszą być zarejestrowane w elektronicznym systemie oraz wyposażone w jednostkę pokładową OBU. Wniosek o rejestrację jest jednocześnie wnioskiem o zawarcie umowy o użytkowanie wyznaczonych odcinków dróg oraz wypożyczenie jednostki pokładowej.

Firmy chcące dokonać rejestracji muszą podać we wniosku szereg informacji; m.in.: nazwę handlową oraz adres prowadzenia działalności (jeśli użytkownikiem pojazdu jest przedsiębiorca), imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr dowodu osobistego lub paszportu (jeśli użytkownikiem pojazdu jest inna osoba fizyczna), nazwę/nazwę handlową oraz adres siedziby (jeśli użytkownikiem pojazdu jest osoba prawna), imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo kierowcy pojazdu (lub pełnomocnika użytkownika pojazdu), nr dowodu lub paszportu kierowcy pojazdu (lub pełnomocnika) oraz nr prawa jazdy kierowcy pojazdu, nr identyfikacyjny użytkownika pojazdu (jeśli był przydzielony), nr identyfikacji podatkowej (jeśli został przydzielony), dane dotyczące wpisu użytkownika pojazdu w rejestrze handlowym (jeśli jest w nim zapisany), nr rejestracyjny pojazdu oraz państwo, kategorię pojazdu, masę całkowitą, liczbę osi oraz klasę emisji, bank użytkownika pojazdu oraz dane kontaktowe użytkownika pojazdu.

Podczas rejestracji należy określić także sposób płatności. Może być to:

  • płatność z góry – użytkownik pojazdu może korzystać z określonych odcinków dróg dopiero po uiszczeniu opłaty drogowej, opłatę można uiścić w gotówce, kartą płatniczą lub kartą paliwową w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym,
  • płatność z dołu (na podstawie faktur) – użytkownik pojazdu może używać określonych odcinków dróg przed uiszczeniem opłaty drogowej, jednak wcześniej jest zobowiązany udzielić administratorowi poboru opłaty drogowej zobowiązania uiszczenia opłaty w formie gwarancji bankowej, zabezpieczenia w gotówce albo za pośrednictwem wydawcy kart paliwowych (zatwierdzonego przez administratora), opłatę można uiścić przelewem bankowym, za pośrednictwem wydawcy kart paliwowych lub w punktach kontaktowych przy użyciu karty płatniczej, kredytowej, paliwowej lub gotówką.

 

Urządzenie elektroniczne OBU

Jednostka pokładowa OBU to bardzo funkcjonalne elektroniczne urządzenie techniczne. Jednostka ta na podstawie czasu, matematycznego modelu ruchu satelitów oraz odebranych sygnałów oblicza pozycję pojazdu oraz umożliwia naliczenie opłaty drogowej podczas jady pojazdu na dowolnym pasie ruchu; bez konieczności ograniczenia prędkości. Urządzenie należy umieścić po wewnętrznej stronie szyby pojazdu (jeśli umowa została zawarta w opcji przedpłaty) lub zainstalować je na stałe za pośrednictwem autoryzowanego serwisu (jeśli umowa została zawarta w systemie abonamentowym). Po instalacji w pojeździe i właściwym ustawieniu jednostka pokładowa zaczyna natychmiast działać. Kaucja za urządzenie wynosi 50 euro.

Wbudowana technologia mikrofalowa jednostki pokładowej umożliwia komunikację ze specjalnym podsystemem w ramach elektronicznego systemu poboru opłaty drogowej, przeznaczonym do kontroli poboru opłaty drogowej. System egzekwowania opłat drogowych składa się z mobilnych patroli oraz sieci przenośnych stacji poboru opłat, które umożliwiają automatyczny zbiór informacji oraz selekcję pojazdów podejrzanych o niedopełnienie obowiązku uiszczania opłaty drogowej i innych obowiązków według ustawy o poborze opłaty drogowej.

 

Podsumowując

Republika Słowacka wprowadziła jeden z najnowocześniejszych elektronicznych systemów poboru opłaty drogowej, który uplasował ten kraj w czołówce w dziedzinie elektronicznego poboru myta. Wybrana technologia umożliwia maksymalną prężność systemu dla sprostania przyszłemu wzrostowi objętości transportu towarowego i sukcesywnemu rozszerzaniu sieci drogowej Republiki Słowackiej. Dodatkowo system ten jest już dziś przygotowany technologicznie także do wzajemnej współpracy z okolicznymi państwami.

Wszelkie informacje o elektronicznym poborze opłaty drogowej na Słowacji można uzyskać na infolinii klienta + 421 2 35 111 111, na stronie internetowej www.emyto.sk lub w sieci punktów obsługi oznaczonych logo usługi opłaty drogowej na terenie całego kraju.