Rate this post

Każda firma transportowa zmaga się z niespodziewanymi okolicznościami. Załóżmy sytuację, w której samochód wymaga naprawy i znajduje się w warsztacie. Pracodawca zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy może powierzyć pracownikowi (kierowcy)na ten czas inne obowiązki. Jednak, aby mógł to zrobić muszą być spełnione następujące warunki:

– przeniesienie jest konieczne – potrzeby pracodawcy muszą być uzasadnione,

– okres wykonywania innej pracy nie będzie przekraczał 3 miesięcy w ciągu roku,

– nowe obowiązku będą odpowiadały kwalifikacjom pracownika,

– pracownikowi nie zostanie obniżone wynagrodzenie.

Firma transportowa jest działalnością wymagającą posiadania sporej wiedzy. Pracodawca musi m.in. koniecznie pamiętać, że zlecenie innych obowiązków nie może dyskryminować pracownika. Przykładowo, nie można przydzielić osobie z wysokimi kwalifikacjami pracy, która nie będzie wymagać takich umiejętności.

Pracodawca może powierzyć pracownikowi inne obowiązki ustnie, bądź też posłużyć się pismem. Musi on jednak pamiętać, że jeżeli wyżej wymienione 4 warunki nie zostaną spełnione, pracownik ma możliwość odmówienia świadczenia pracy w warunkach innych niż zawartych w umowie o pracę. A wiadomym jest, że żadna firma transportowa nie może sobie pozwalać na przestoje i marnotrawstwo.