Rate this post

malyDla których kierowców sporządzanie harmonogramu czasu pracy nie jest konieczne?

Sporządzanie harmonogramów czasy pracy dla ogromnej większości kierowców jest konieczne, ze względu to, iż pracują oni w różnych porach. System równoważny, mieszany, przerywany, a nawet podstawowy wymagają tworzenia planów. Jednak istnieją grupy kierowców, dla których nie są one niezbędne.

Pierwszą grupą kierowców, którą nie obejmują harmonogramy czasu pracy, są kierowcy, którzy pracują w sztywnym rozkładzie. Sztywny rozkład to przykładowo praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Drugą grupą są kierowcy pracujący w systemie zadaniowym, ponieważ oni sami decydują o dniach i godzinach wykonywanej pracy.

Przewóz rzeczy

Większość pracodawców, a także prawników uważa, że dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy nie są potrzebne harmonogramy. Jednak Główny Inspektora Pracy twierdzi coś innego. Uzasadnia potrzebę tworzenia harmonogramów dla kierowców przewożących rzeczy oraz pracujących w równoważnym systemie pracy faktem, iż  z przepisów dotyczących tego systemu wynika, że do kierowców tych mogą być stosowane rozkłady czasu pracy dopuszczające przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dobę . Dlatego, by nie narażać się PIP warto jest sporządzać harmonogramy również dla tych kierowców.