Rate this post

Wnikliwe kontrole polskich ciężarówek

  1. Postulaty inspektorów
  2. Co czeka kierowców?
  3. Podsumowanie

Pracownicy ITD rozpoczęli właśnie ogólnopolski tygodniowy strajk ostrzegawczy. Będzie miał on formę strajku włoskiego, a więc będzie polegał na przesadnie dokładnym wykonywaniu obowiązków służbowych i skrupulatnym przeglądzie ciężarówek. Wnikliwej kontroli drogowej będą podlegać jednak wyłącznie polscy przewoźnicy. Inspektorzy zaniechają za to kontroli w stosunku do obcokrajowcy.

Inspektorzy domagają się podwyżek oraz deklaracji w sprawie przyszłości Inspekcji Transportu Drogowego. Jeśli podjęte działania nie przyniosą przewidywanego skutku, protestujący zapowiadają manifestację w stolicy oraz strajk ciągły. Wszystko to odbije się niekorzystnie na pracy rodzimych firm transportowych.

  1. Postulaty inspektorów

ITD od ponad roku czeka na wprowadzenie nowelizacji ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego. Ma ona przyczynić się do tego, że inspektorom będą przysługiwały uprawnienia służb mundurowych. Inspektorzy liczą przede wszystkim, że zostaną funkcjonariuszami a nie urzędnikami (jak ma to miejsce w tej chwili) i będą mogli pracować przez całą dobę. W ten sposób uzyskają też przywileje mundurowe np. będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę (po 25 latach służby). Proces legislacyjny przeciąga się jednak w czasie i wywołuje niekorzystne nastroje wśród pracowników formacji.

Niezadowolenie inspektorów wynika także ze złych warunków pracy i płacy. Pracownicy WITD od 9 lat nie otrzymali podwyżek wynagrodzeń. Tylko pensja nielicznych inspektorów w tym roku wzrosła jedynie o 40-50 złotych brutto. Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego domaga się wydania aktu prawnego regulującego zasady awansowania inspektorów zatrudnionych w Wojewódzkich Inspektoratach i Głównym Inspektoracie. Związkowcy chcą przyznawania stopnia w zależności od stażu pracy, przy jednoczesnym przyspieszeniu awansów inspektorów, którzy do tej pory nie zostali awansowani. W ten sposób mają zmniejszyć się różnice w zarobkach pomiędzy inspektorami.

Minister Infrastruktury i Budownictwa kilka dni temu zapewnił Związek o podjęciu starań o zabezpieczenie środków finansowych na podwyższenie dochodów inspektorów w najbliższym roku budżetowym. Ministerstwo ma także niebawem rozpocząć procedowanie Ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, gdyż widzi potrzebę istnienia formacji ITD.

  1. Co czeka kierowców?

Mimo zapewnień ze strony rządu związkowcy rozpoczęli zapowiadany już wcześniej tzw. strajk włoski. Protest potrwa od 15.05 do końca tygodnia i obejmie zasięgiem cały kraj. Bierze w nim udział ok. 360 pracowników WITD (na 400 wykonujących czynności). Ich zadaniem będzie skrupulatna kontrola przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w transporcie drogowym (funkcjonariusze będą kontrolować dokładnie każdy zatrzymany samochód). Forma strajku aktywnego została zastosowana tu w celu obejścia przepisów ograniczających tej grupie zawodowej prawo do strajku.

Inspektorzy skupią jednak swoją uwagę wyłącznie na kierowcach polskich ciężarówek. Obcokrajowy przewożący ładunki w tym czasie nie będą sprawdzani. To także zamierzone działanie, wymierzone bezpośrednio w polski rząd, który niedawno zaostrzył politykę kontrolną wobec kierowców zza wschodniej granicy.

  1. Podsumowanie

Związkowcy z góry przeprosili wszystkich kierowców za utrudnienia. Jednocześnie zwrócili uwagę, że akcja prowadzona jest dla dobra polskich szoferów, gdyż do tej pory najczęściej kontrolom podlegali przewoźnicy ze wschodu. Rodzimi kierowcy i przewoźnicy nie są rzecz jasna zadowoleni z tłumaczeń ITD. Muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami podczas wykonywania transportów. Nie sądzą również, że szczegółowe kontrole wymierzone w ich firmy są właściwą drogą do wywalczenia lepszych płac i warunków pracy przez inspektorów.

Kto na tym wszystkim zyska, kto straci? Na to pytanie poznamy odpowiedź zapewne już niebawem.

Informacja za: www.zzitd.pl, www.zmpd.pl, www.bankier.pl, www.etransport.pl, www.rmf.fm