Rate this post

Inteligentne tachografy już niebawem wyeliminują problem manipulacji przy urządzeniach rejestrujących

tachograf

W branży transportowej niestety często dochodzi do świadomego naruszania przepisów o czasie pracy kierowców. Do jednych z nich należy manipulowanie tachografami. Sposobów manipulacji jest wiele; od przyłożenia magnesu zakłócającego pracę sprzętu po stosowanie osobliwych urządzeń elektronicznych. Tylko w samej Unii Europejskiej ok. 35% danych z urządzeń rejestrujących podlega manipulacjom (dotyczy to przede wszystkim czasu spędzonego za kierownicą). Właśnie dlatego już niebawem wprowadzone zostaną nowe, inteligentne technologie, które ograniczą ten problem i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na europejskich drogach.

Co to oznacza dla firm transportowych?

Postęp techniczny a urządzenia pomiarowe

Tachograf to urządzenie pomiarowe rejestrujące czas pracy kierowcy. Musi być ono zamontowane w ciężarówkach cięższych od 3,5 t DMC, samochodach dostawczych i wszystkich pojazdach zdolnych do przewozu więcej niż 9 pasażerów (w 2006 r. wprowadzono obowiązek stosowania tachografu cyfrowego we wszystkich nowych pojazdach). Na terenie Unii Europejskiej tachografy zostały uznane za obowiązkowe wyposażenie na podstawie rozporządzenia 3821/85 z 20 grudnia 1985, które weszło w życie 29 września 1986 r. Do rozporządzenia kilkukrotnie wprowadzano zmiany. Wynikało to bezpośrednio z postępu technicznego. Doświadczenie pokazało przede wszystkim, że wymagane są poprawki do pewnych elementów technicznych i procedur kontroli w celu zapewnienia skuteczności i sprawności systemu tachografów. Ale najpoważniejszy problem stanowią oczywiście liczne możliwości manipulacji przy urządzeniach, które trzeba skutecznie ograniczyć.

Dokładniejsza kontrola czasu pracy kierowców

Manipulacje tachografami stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg ponieważ przemęczenie jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem samochodów ciężarowych. Mimo tego, że kary za manipulacje są bardzo poważne (dla kierowców oraz firm), a służby kontrolne posiadają odpowiednie narzędzia pozwalające na wykrycie nadużyć, nielegalne działania praktykowane są w co trzecim tachografie w całej Wspólnocie. Ze względu na tak szeroką skalę zjawiska, walkę z tym procederem podjęła Unia Europejska.

W dniu 4 lutego 2014 r. uchwalono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i jednocześnie po 30 latach uchylono rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85. Część z tych postanowień weszła w życie już od 2 marca 2015 r., jednak nowy przepis dotyczący urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym ma zacząć obowiązywać w pełnym brzmieniu w marcu 2016 roku (zostanie wówczas przyjęta specyfikacja techniczna inteligentnych tachografów).

Urządzenia przyszłości

Udoskonalone urządzenia mają bardzo mocno ograniczyć możliwość fałszowania zbieranych przez nie informacji. Przede wszystkim inteligentne tachografy będą bardziej odporne na magnesy oraz będą miały łączność z satelitą (bez ponoszenia opłat). Dzięki temu rejestrowany będzie „punkt początkowy dziennego okresu pracy”, „ punkt końcowy dziennego okresu pracy” oraz „co trzy godziny skumulowany czas prowadzenia pojazdu”. Co istotne służby kontrolne dzięki bezprzewodowej transmisji będą mogły zdalnie pobierać dane bez konieczności zatrzymywania pojazdu. Utrudni to dokonywanie oszustw oraz pozwoli na zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Inteligentne tachografy nowej generacji podłączone do systemu określania położenia opartego na systemie nawigacji satelitarnej będą musiały być zamontowane we wszystkich nowych samochodach ciężarowych powyżej 2,8 ton (wszystkie pojazdy rejestrowane po raz pierwszy 36 miesięcy po wejściu w życie przepisów szczegółowych). Od 2020 r. każdy samochód ciężarowy używany do profesjonalnego transportu będzie musiał mieć takie urządzenie. Dla firm transportowych będzie wiązało się to oczywiście z wydatkami. Koszt takiego cyfrowego tachografu będzie oscylował między 700 a 1000 euro. Dodatkowo trzeba będzie przeszkolić funkcjonariuszy i wyposażyć ich w specjalne czytniki cyfrowe.

Uwaga!!! Z obowiązku instalowania tachografów będą zwolnione samochody ciężarowe o wadze mniejszej niż 7,5 tony przedsiębiorców, których głównym zajęciem nie są usługi transportowe i którzy korzystają z tych pojazdów w promieniu do 100 km od siedziby przedsiębiorstwa.

Podsumowując

Przypadki manipulowania godzinami pracy kierowców i fałszowania danych z tachografów w EU są na tyle częste, że Komisja Europejska postanowiła opracować projektem nowoczesnego urządzenia, który wyeliminuje ten problem. Nowe przepisy dotyczące wprowadzenia inteligentnych tachografów, które będą połączone z globalnym systemem nawigacji satelitarnej, pozwolą na zmniejszenie liczby nadużyć, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz zapewnienie uczciwej konkurencji i odpowiednich warunków pracy kierowców. Przy tym tachografy te będą jeszcze łatwiejsze w obsłudze i bardziej wydajne.