Rate this post

CEIDGZastanawiasz się nad własną działalnością gospodarczą, w ramach której będziesz mógł świadczyć usługi transportowe? Nie wiesz, jak się do tego zabrać, od czego zacząć? Oto krótki przewodnik opisujący formalności związane z założeniem firmy.

  1. Wybór formy prawnej działalności.

Na samym początku musisz zadecydować jaką formę prawną będzie miała prowadzona przez ciebie działalność. Czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, a może udział w spółce osobowej lub kapitałowej? Na czym polega różnica? Otóż jednoosobowa działalność pozwala na samodzielne podejmowanie wszystkich decyzji związanych z prowadzeniem biznesu. Jest ona przede wszystkim odpowiednia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warto jednak pamiętać, że w takim wypadku założyciel odpowiada całym swoim majątkiem firmowym i osobistym za zobowiązania firmy.

Spółki osobowe powoływane są przez osoby fizyczne, które kumulują własne wkłady pieniężne na rzecz spółki, przez co jej rozmiar jest większy. Natomiast spółki kapitałowe wymagają wpisu do KRS i kapitału założycielskiego.

My jednak zajmijmy się jednoosobową działalnością gospodarczą. W tym przypadku założenie firmy nie jest niczym trudnym .

 

  1. Rejestracja działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2011 roku własną firmę należy zarejestrować na formularzu CEIDG-1 (tj. wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych). Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego, czyli o nadanie numeru REGON. Jest ponadto zgłoszeniem identyfikacyjnym lub jego aktualizacją – mowa tu oczywiście o NIP, a także oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Złożenie CEIDG-1 jest równoznaczne ze zgłoszeniem lub jego zmianą składek dla ZUS oraz ewentualnie oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społczengo dla rolników.

W jaki sposób zarejestrować swoja działalność?

Możliwości jest kilka:

  • Zalogowanie się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
  • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego urzędu gminy.
  • Pobranie i złożenie papierowego wniosku w urzędzie gminy. Wówczas gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. W tym jednak wypadku należy pamiętać by podpis wnioskodawcy był notarialnie potwierdzony.

Należy pamiętać, by we wniosku wpisać PKD, warto w tym przypadku sprawdzić, zapisy którego z punktów klasyfikacji będą odpowiadać rodzajowi prowadzonej działalności.

 

Istotne przy rejestracji:

– rejestracja jest zwolniona z opłaty

– działalność można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis

– wpis działalności jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po wpłynięciu wniosku (poprawnie wypełnionego)

– zaświadczeniem o wpisie jest wydruk ze strony www CEIDG

– numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej, w skrócie NIP.

Pierwszy krok zrobiony. Wniosek złożony, można już działać. Tym samym otwiera się nowy rozdział pod tytułem własna działalność gospodarcza.