Rate this post

ziemia

Droga do sukcesu w branży TSL: Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Spedycja – Transport – Cło

Studium Celne w Białej Podlaskiej wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników i Izbą Celną w Białej Podlaskiej organizują już po raz ósmy prestiżową Olimpiadę Wiedzy Spedycja – Transport – Cło. Jest to konkurs skierowany do studentów, pracodawców i pracowników zainteresowanych problematyką spedycji, transportu, cła oraz logistyki. Celem olimpiady jest promocja tych dynamicznie rozwijających się działów gospodarki narodowej, propagowanie nowoczesnych technik zdobywania wiedzy oraz promowanie nowoczesnych form przekazywania danych.

Inicjatywa ma charakter ogólnopolski i każdy może wziąć w niej udział. Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest „Transport a bezpieczeństwo otoczenia – szczególnie ludzi”. Dla uczestników olimpiady organizatorzy przygotowali cenne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz certyfikaty, które mogą mieć duże znaczenie przy poszukiwaniu potencjalnego pracodawcy na rynku TSL.

 

Pierwszy i drugi etap Olimpiady

Ogólnopolska Olimpiada składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich przeprowadzany jest przez Internet. Każdy z uczestników musi nadesłać odpowiedzi na dwa pytania z innych bloków programowych (do wyboru spedycja, transport, cło, logistyka i bezpieczeństwo). Zawodnicy startują w Olimpiadzie indywidualnie.

W tym roku należy: omówić warunki podejmowania w Polsce działalności gospodarczej w zakresie spedycji, scharakteryzować rolę i zadania spedytora w zakresie organizacji przewozu ładunków specjalnych, omówić możliwości uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy, opisać główne systemy tranzytowe w transporcie, omówić zagadnienia związane z długiem celnym, scharakteryzować preferencyjne i niepreferencyjne pochodzenie towarów, określić rolę i znaczenie transportu w łańcuchach dostaw, omówić korytarze transportowe ze szczególnym uwzględnieniem roli korytarzy przebiegających przez Polskę, opisać aktualny stan i tendencje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz przedstawić tachografy i systemy GPS (monitoring pojazdów) jako elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uwaga!!! Odpowiedź na każde z pytań powinna zawierać się na 2 – 3 stronach A4. Odpowiedzi wraz z wypełnionym zgłoszeniem udziału w Olimpiadzie należy przesłać na adres e-mail olimpiada@rectus.edu.pl w terminie do dnia 25 maja 2015 r.

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie max 50 zawodników. Etap drugi odbędzie się w miejscu siedziby organizatora (Biała Podlaska). Będzie miał on formę pisemnego testu z zagadnień, których znajomość potrzebna jest przy wykonywaniu zawodu spedytora tj. problematyka spedycyjna, transportowa, celna, podatkowa i niektóre zagadnienia z logistyki.

 

Wsparcie wielu znamienitych osób

Patronatem honorowym Olimpiadę objęło wiele znamienitych osób; wśród nich Janusz Piechociński – wicepremier, minister gospodarki, Zbigniew Rynasiewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Jacek Kapica – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej, Jan Buczek – prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego i Sławomir Sosnowski – marszałek Województwa Lubelskiego.

Do organizacji wspomagających Olimpiadę należą: Polskie Konsorcjum Gospodarcze, Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej, ADAMPOL S.A. oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Olimpiadę wspiera także grupa mediów branżowych, dla których ważne są sprawy gospodarki.

Tak duże wsparcie czołowych przedstawicieli branży świadczy o renomie tego przedsięwzięcia i sugeruje, że inicjatywa będzie nadal kontynuowana.

 

Podsumowując

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Spedycja – Transport – Cło to wydarzenie, w którym warto wziąć udział. Jej celem jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania problematyką spedycji, transportu, cła i logistyki zwłaszcza wśród młodzieży. Do konkursu mogą przystąpić także przedsiębiorcy, pracownicy firm spedycyjnych, transportowych, agencji celnych, centrów logistycznych i firm prowadzących wymianę towarową z zagranicą. Szczególnie jednak mile widziani są studenci i słuchacze szkół o profilach kształcenia zbliżonych do obszarów tematycznych olimpiady, którzy dzięki udziałowi w konkursie mogą zdobyć uznanie swoich przyszłych pracodawców.