Rate this post

piwoDopuszczalne normy alkoholu kierowców  w Europie 2014 (styczeń)

Na podwójnym gazie, czyli limity trzeźwości w Europie

Wiele mówi się ostatnio o nietrzeźwych kierowcach, którzy pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu siadają za kółkiem. To właśnie oni w wielu  przypadkach są sprawcami wypadków drogowych, w których nierzadko są zabici i ranni.

Po ostatnim zdarzeniu w Kamieniu Pomorskim, gdzie  pijany kierowca wjechał w grupę ludzi na chodniku (zginęło sześć osób a dwie zostały ranne), Rząd przygotowuje propozycje, które mają ograniczyć problem nietrzeźwych kierowców. Jednak zdaniem ekspertów problemem nie jest złe prawo, lecz społeczne przyzwolenie na siadanie za kierownicą po pijanemu oraz „zdumiewająco łagodne” orzeczenia sądów.

Podstawa prawna

Zgodnie z prawem w Polsce zabrania się kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.  Limity trzeźwości  wynikają z Kodeksu Karnego, Ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na naszych drogach dopuszczalna maksymalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila (wynik 0,19 promila jest dopuszczalny). Jeśli u kierowcy stwierdzi się przekroczenie dopuszczalnej wartości alkoholu, ale nie więcej niż 0,5 promila, grozi mu kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 do 12 miesięcy. W przypadku wartości powyżej 0,5 promila kierowca straci prawo jazdy oraz poniesie grzywnę i karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Promile w UE

W różnych krajach Unii Europejskiej limity trzeźwości są różne. I tak:

 • W Austrii limitem jest 0,5 promila, jednak nie dotyczy to nowych kierowców (przez pierwsze 2 lata) oraz kierowców ciężarówek o masie powyżej 7,5 tony, których obowiązuje ograniczenie 0,0 promila
 • W Belgii limit trzeźwości wynosi 0,5 promila. Jeśli kierowca przekroczy 0,8 promila utraci na miesiąc prawo jazdy. Za wykroczenie to grozi mandat do 550 Euro
 • W Chorwacji nie ma limitów trzeźwości,  a mandaty kształtują się w zależności od poziomu  alkoholu we krwi kierowcy (od 2000-5000 kun oraz 2 punkty karne)
 • W Czechach bezwzględnym limitem trzeźwości jest 0,0 promila. Nawet najmniejsze wykroczenie karane jest  mandatem w wysokości od 25 000 do 50 000 koron czeskich, a kierowca dostaje 7 punktów karnych i traci prawo jazdy na rok do 2 lat
 • W Danii limit wynosi 0,5 promila alkoholu we krwi
 • W Finlandii limit wynosi 0,05 promila, a za jego przekroczenie grozi kara aresztu do 2 lat, mandat obliczany na podstawie dziennych stawek oraz utrata prawo jazdy do 5 lat
 • We Francji przekroczenie bariery 0,5 promila karane jest wysokim mandatem (od 135 do 4500 Euro), kierowca może zostać pozbawiony wolności oraz utracić pojazd na zasadzie konfiskaty
 •  W Grecji limitem trzeźwości jest 0,5 promila jednak dla nowych kierowców przez 2 lata oraz kierowców autobusów obowiązuje ograniczenie 0,2 promila. Za przekroczenie tej bariery grozi mandat karny do 624 Euro, zatrzymanie prawa jazdy na okres od 3 do 6 miesięcy lub kara pozbawienia wolności do 2 miesięcy
 • W Hiszpanii obowiązuje limit 0,5 promila,  a dla nowych kierowców przez 2 lata, kierowców przewożących ponad 9 osób oraz kierowców ciężarówek o masie powyżej  3,5 tony obowiązuje ograniczenie do 0,3 promila. Jeśli kierowca nie przekroczy 1,2 promila zapłaci mandat do 600 Euro oraz może utracić prawo jazdy na okres od 3 miesięcy do 4 lat. W przypadku przekroczenia 1,2 promila kierowcy grozi utrata prawa jazdy do 4 lat, przymusowe prace społeczne lub kara aresztu oraz mandat nawet do 72 000 Euro (stawka obliczana jest na podstawie dochodów kierowcy)
 • W Holandii limit trzeźwości wynosi 0,2 promila dla nowych kierowców przez 5 lat oraz 0,5 promila dla pozostałych. Dopiero po przekroczeniu 1,3 promila kierowca zostaje zatrzymany, a o jego karze decyduje sąd
 • W Irlandii dopuszczana norma wynosi 0,5 promila, a po jej przekroczeniu kierowcy grozi mandat do 1270 Euro
 • W Niemczech obowiązuje ograniczenie 0,0 promila dla nowych kierowców przez 2 lata oraz do ukończenia przez nich 21 roku życia. Za wykroczenie grozi mandat 250 Euro i wydłuża się o kolejne 2 lata okres próby. Dla pozostałych kierowców limitem jest 0,5 promila, a za jego przekroczenie grozi mandat, utrata prawa jazdy na 1 miesiąc i 4 punkty karne
 • Na Słowacji nie toleruje się jazdy po spożyciu alkoholu (podobnie jak w Czechach), a kierowca karany jest mandatem od 222 do 996 Euro adekwatnie do wykrytych promili oraz może utracić prawo jazdy na 5 lat
 • Na Węgrzech ustalono limit na 0,0 promila, a kierowcy łamiący prawo są karani mandatem w wysokości 1000 000 fornirów oraz grozi im kara sądowa
 • W Wielkiej Brytanii limit to aż 0,8 promila, a za jego przekroczenie kierowca otrzyma mandat do 5000 funtów, zatrzymanie prawa jazdy do 12 miesięcy lub karę pozbawienia wolności do 6 miesięcy
 • We Włoszech limit wynosi 0,5 promila, a za jego przekroczenie grozi mandat do 6527 Euro, 10 punktów karnych, zatrzymanie prawa jazdy na okres od roku do 2 lat oraz 6-miesięczny areszt

Podsumowanie

Z danych Komendy Powiatowej Policji wynika, że liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców oraz liczba uczestniczących w nim ofiar w 2013r. w Polsce była najniższa od 14 lat. W minionym roku zatrzymano 162 tys. nietrzeźwych kierowców (o 9 tys. mniej niż w 2012r. i 21,5 tyś mniej niż w 2011r.). Odnotowano  2101 wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, w których zginęło 265 osób, a 2726 zostało rannych.

Mimo tych statystyk, sytuacja wciąż nie napawa optymizmem i nadal mamy problem z kwestią pijanych kierowców, a politycy tylko prześcigają się w pomysłach na ten temat. Blokady alkoholowe i wyższe OC to tylko niektóre z nich .