Rate this post

Dzięki nowej dyrektywie unijnej, której założenia państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić do 7 listopada 2013, zintensyfikuje się walka z wykroczeniami kierowców. Mają w tym dopomóc: elektroniczna wymiana informacji między policjantami krajów Unii Europejskiej, a także możliwość ścigania kierowców w każdym państwie UE, bez względu na to, gdzie został dokonany czyn niezgodny z przepisami.

Transport krajowy oraz transport międzynarodowy jakoś poradzą sobie z praktykami wynikającymi z nowych regulacji. Zastanawiające jest natomiast, jak w jaki sposób polscy policjanci będą porozumiewać się ze stróżami porządku z Niemiec, Węgier, czy Luksemburga. Bo przecież nie po angielsku.