Rate this post

Ostatnio kontrole ITD w firmach są coraz częstsze. Jest to zapewne związane ze zmianami, które nastąpiły po 4 grudnia 2011 i od stycznia 2012 roku. Do końca 2014 roku sprawdzone pod tym kątem mają zostać wszystkie firmy transportowe. O czym musimy pamiętać?

  • ITD musi wysłać zawiadomienie, a kontrolę rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni  od jego dostarczenia. Jeżeli kontrola nie rozpocznie się po 30 dniach, kolejna wymaga ponownego zawiadomienia.
  • Jeżeli kontrolowany przedsiębiorca nie jest w stanie uczestniczyć w wizycie ITD, musi on pisemnie upoważnić osobę uprawnioną do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych.
  • Należy przygotować wykresówki. Kierowca powinien mieć udokumentowaną pełną aktywność w dobie. Dni, w których nie prowadził pojazdu powinien mieć udokumentowane na zaświadczeniach Wykresówka powinna zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko kierowcy, miejscowość włożenia i wyciągnięcia wykresówki, numer rejestracyjny pojazdu, stanu licznika pojazdu w momencie włożenia i wyciągnięcia wykresówki. Jeżeli kierowca przekroczy normy, powinien opisać wykresówkę. Jeżeli odpoczynek lub przerwa zostały skrócone należy podać artykuł, na jaki można się powołać oraz powód.

Przed wizytą ITD zapoznajmy się z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009, ponieważ powyżej zostało wspomnianych tylko kilka punktów. Właściwe przygotowanie się do kontroli pomoże nam uniknąć kar.