Rate this post

russian-flag-Od dnia 1 sierpnia zostanie wprowadzona procedura kontroli towarów tranzytowych przewożonych promami przez Kercz i Teodozję z Ukrainy na teren Rosji. Kontrola będzie się składała z dwóch części:

  • kontrola dokumentów w Symferopolu i wprowadzenie informacji o środkach transportu i towarach do Rejestru uzgodnienia wywozu
  • fizyczne sprawdzenie pojazdów w portach Kercz i Teodezji

Ponadto stworzono od 28 lipca elektroniczną bazę danych Rejestru uzgodnienia wywozu, gdzie nadawcy towarów mogą wprowadzać dane w formie wniosków o wwóz na kontynentalny teren Rosji. Należy pamiętać, że samochody ciężarowe nie wpisane do Rejestru od 1 sierpnia nie będą wpuszczane na prom.