Rate this post

KWITKiedy ubezpieczenie KWIT jest potrzebne?

W świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 29 października 2009 roku przewoźnik musi spełnić określone warunki, by mógł wykonywać swój zawód. Jednym  z tych warunków jest wykazanie zdolności finansowej w równowartości 9 tys.€ na pierwszy pojazd i 5 tys.€ za każdy następny pojazd, który przeznaczony jest do wykonywania działalności gospodarczej.

KWIT

Aby spełnić te warunki dopuszczono, dla przewoźników, którzy nie prowadzą tzw. pełnej księgowości, zabezpieczać się ubezpieczeniem od licencji. Co ważne, ubezpieczenie to nie obejmuje ochrony pełnego ryzyka wynikającego z prowadzenia działalności przewozowej. Przewoźnik wciąż powinien mieć wykupione ubezpieczenie OCP. KWIT uzupełnia istniejące produkty, chroniąc przewoźników w przypadkach kiedy utraci on zdolność finansową z przyczyn od niego niezależnych. Wybierając u ubezpieczyciela KWIT należy zwrócić uwagę na warunki  i czas wypłacenia odszkodowania. Nowe ubezpieczenie do licencji ma zapewnić przewoźnikowi dodatkowe bezpieczeństwo finansowe.