Rate this post

Według F. Beier’a i Krzysztofa Rutkowskiego, którzy są autorami książki „Logistyka” pojęcie to oznacza „zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc konsumpcji, jak również związane z nimi informacje w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu usługi po rozsądnych kosztach„.

Logistyka jest wyzwaniem, które obejmuje prawidłową:

– koordynację przepływu towarów do konsumentów,

– minimalizację kosztów tych przepływów,

– działalność, która podporządkowana jest wymogom obsługi klienta.

 

Wyróżniamy:

Logistykę zaopatrzenia – która zajmuje się przemieszczaniem materiałów od dostawców do przedsiębiorstw produkcyjnych. Jej głównym celem jest utrzymanie ciągłości produkcji, poprzez dostarczenie do przedsiębiorstwa produkcyjnego niezbędnych surowców, materiałów i półproduktów. W logistyce zaopatrzenia najważniejsze jest dbanie o składanie zamówień w odpowiednim czasie oraz utrzymanie prawidłowej ilości zapasów.

 

Logistykę produkcji – która jest systemem wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji czynności wspierających proces produkcji. Jej głównym celem jest zapewnienie racjonalnej produkcji.

 

Logistykę dystrybucji – której zadaniem jest zorganizowanie transportu w celu sprzedania wyrobów końcowych i dostarczenia ich odpowiednim klientom przy jak najniższych kosztach. Jednym z jej głównych celów jest zapewnienie wysokiego poziomu obsługi kupującego.

 

Przedsiębiorstwa i ich potrzeby logistyczne

Na logistykę można spojrzeć jak na strumienie. Z jednej strony mamy do czynienia ze strumieniami produktów i środków trwałych. Z drugiej ze strumieniami informacji, które płyną w przeciwnym do tych pierwszych kierunku.

Co to jest logistyka