Rate this post

Nowe zasady korzystania z procedury TIR przy wprowadzaniu towarów na terytorium Rosji

Według Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (http://www.pisil.pl/) kolejne regiony Rosji zostały lub zostaną wkrótce objęte decyzją o obowiązku składania przez przewoźników, którzy rozpoczynają transporty w Federacji Rosyjskiej pod osłoną karnetów TIR,  dodatkowej gwarancji.  Decyzja ta zapadła w dniu 4 lipca 2013 r. Obecnie do decyzji stosują się następujące regiony Federacji Rosyjskiej:

– dalekowschodni,

– syberyjski,

– uralski,

– podkaukaski,

– urzędy celne w Szeremietiewie, Domodiewie i Wnukowie, a także

– od 12 listopada 2013 r. region podległy Centralnemu Zarządowi Ceł oraz

– od 19 listopada 2013r. region podległy Północno-Zachodniemu Zarządowi Ceł.

Dodatkowo ogłoszono ważną informację, iż od 1 grudnia 2013 r. wypowiedziana zostanie umowa zawarta z rosyjskim stowarzyszeniem ASMAP. Umowa ta dotyczy uznania ASMAP za zrzeszenie poręczające karnety TIR w Federacji Rosyjskiej. Oznacza to, iż od 1 grudnia karnety TIR przestają być stosowane na terenie Federacji Rosyjskiej.

Polskie władze pracują nas wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i cofnięciem tej decyzji.