Rate this post

Nowozatrudniony kierowca również może zostać zatrzymany do kontroli podczas wykonywania przewozu drogowego. Musi mieć wtedy przy sobie m.in.: kartę kierowcy, wykresówki lub dane cyfrowe, zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu.  Nieprawdą jest, że osoba, która dopiero podjęła pracę może nie mieć przy sobie podczas kontroli zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

Pracodawca jest zobowiązany do tego, by nowozatrudnionemu kierowcy wystawić zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Brak tego dokumentu może spowodować, że inspektorzy nałożą karę zarówno na kierowcę, jak i na zarządzającego transportem. Przewoźnik wystawiając zaświadczenie może się oprzeć na oświadczeniu (pisemnym!) kierowcy, które dotyczyć będzie jego aktywności w ostatnich 28 dniach. Jeżeli z oświadczenia wynika, że kierowca nie prowadził pojazdu należy mu wystawić zaświadczenie o działalności, potwierdzające fakt, iż nie prowadził on pojazdu w ciągu ostatnich 28 dni. Oświadczenie kierowcy musi zostać dołączone do jego ewidencji czasu pracy.