Rate this post

Bezpośrednie połączenia transportowe między Polską a Chinami to nie fikcja, a niedaleka przyszłość. Wielce prawdopodobny wydaje się bowiem udział naszego kraju w projekcie „Pas i Szlak”, który to przyczyni się intensyfikacji wymiany handlowej między poszczególnymi państwami oraz zwiększy obecność polskich firm na rynku chińskim.

jedwabny szlak do Chin 21 wieku

Warianty tras Nowego Jedwabnego Szlaku

Czym jest owy projekt i jakie korzyści może przynieść Polsce oraz całej Unii Europejskiej?

 

Rozwój światowego rynku

Projekt „jeden pas, jeden szlak” to inicjatywa Chin. Po raz pierwszy realizację tego projektu zaproponował prezydent Xi Jinping we wrześniu 2013 r. (pod nazwą Ekonomiczny Pas Jedwabnego Szlaku). Pas ten ma być swego rodzaju reaktywacją jednej z najbardziej znanych w starożytności inicjatyw handlowych. Ma być on jednak wzbogacony także o drogę morską.

Projekt z roku na rok zyskuje coraz bardziej na znaczeniu i jest kluczowym elementem w chińskiej polityce zagranicznej. Koncepcja lądowego i morskiego Nowego Jedwabnego Szlaku zakłada przede wszystkim utworzenie sieci korytarzy transportowych pomiędzy Chinami a Europą (Europa jest dla Chin najważniejszym partnerem gospodarczym). Oznacza to budowę bądź modernizację infrastruktury kolejowej, drogowej, portów lądowych i morskich oraz lotnisk, a także tworzenie infrastruktury przesyłowej (ropociągi, gazociągi) oraz telekomunikacyjnej.

 

Połączenia transportowe z Polską

Polskę i Chiny łączą specjalne relacje określane mianem „partnerstwa strategicznego”. Jednym z założeń projektu „jeden pas, jeden szlak” jest zatem aby część trasy lądowej szlaku prowadziła do Niemiec właśnie przez Polskę. Polska mogłaby pełnić wówczas rolę głównego hubu dla tranzytu i transportu chińskich towarów na zachodnim krańcu szlaku. Zapewniłaby także kompleksową obsługę logistyczną od granicy z Białorusią do Europy Zachodniej.

O rozwijaniu połączeń transportowych między Polską i Unią Europejską a Chinami 16.06.2015 r. w Warszawie rozmawiała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak z Guo Gengmao, sekretarzem prowincjonalnego komitetu Komunistycznej Partii Chin w Prowincji Henan.

Maria Wasiak podkreśliła, że Polska dostrzega znaczącą rolę, jaką może odegrać nasz kraj w realizacji tego projektu. Szczególnie ważny jest tu aspekt geograficzny i doskonałe położenie Polski na mapie Europy, które dodatkowo związane jest z przebiegiem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Minister podkreślila także, że Polska jest zainteresowana współpracą ze wszystkimi przedsiębiorstwami, które aktywnie rozwijają transport kontenerów koleją pomiędzy Chinami i Unią Europejską z tranzytem przez Polskę.

Nad możliwym udziałem Polski w projekcie „Pas i Szlak” zastanowią się przedstawiciele polskiego resortu infrastruktury i rozwoju wspólnie z chińskimi partnerami z Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform podczas polsko-chińskiego Komitetu Międzyrządowego (najważniejsze forum dialogu bilateralnego), który właśnie odbywa się w Pekinie.

 

Podsumowując

Projekt „jeden pas, jeden szlak” ma być korzystny dla rozwoju światowego rynku i wszystkich zaangażowanych państw leżących wzdłuż tego szlaku. Wraz z promowaniem projektu „jeden pas, jeden szlak” wszystkie kraje będą pogłębiać wzajemną współpracę. Projekt koresponduje z procesem rozwoju proponowanym przez ONZ. Obecnie już ponad 60 krajów i organizacji międzynarodowych wyraziło zainteresowanie tą inicjatywą. Polska ma być strategicznym partnerem projektu.