Rate this post

Niecodziennie zdarza się wzorcowo zabezpieczony ładunek. Dlatego do rangi sensacji może urosnąć następujący news: 1 marca pracownic Wielkopolskiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali w Pile idealnie zabezpieczony ładunek. Był to właściwie zespół pojazdów, za sprawą którego rodzimy przewoźnik transportował cement w znakomicie poukładanych na paletach papierowych workach. Ładunek był tak poukładany, że worki nie miały prawa przemieścić się podczas transportu.

Ładunek okazał się do tego stopnia wzorcowy, że zaskoczenia nie kryli sami inspektorzy, którzy niestety nie spotykają się zbyt często z podobną sytuacją. Najczęściej kierowcy tłumaczą się nieodpowiednie zabezpieczenie ładunku znikomymi skutkami ewentualnego przemieszczenia się przewożonych towarów lub dużą wagą albo przeciwnie: niewielką masą wypełnienia przestrzeni ładunkowej.