Rate this post

Profesjonaliści TSL- targi

trans poland targi logo

Profesjonaliści działający w głównych sektorach transportu już niebawem spotkają się na Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki TransPoland. Platforma biznesowa będzie doskonałym miejscem do promowania całej gamy produktów i usług szerokiemu gronu potencjalnych klientów o ściśle sprecyzowanych celach. Bogata tematyka rokrocznie przyciąga na targi tysiące przewoźników, producentów i dystrybutorów poszukujących alternatywnych rozwiązań w zakresie technologii i usług transportowych, eksporterów i importerów, firmy logistyczne i spedycyjne, właścicieli taboru transportowego, właścicieli hal i magazynów, wystawców z różnych części Europy, dostawców usług około-transportowych, przedstawicieli sektora publicznego, inwestorów i wielu innych.

Dlaczego warto tam być w tym roku?

Bogaty program

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland to największe w tej części Europy spotkanie branży TSL. Tegoroczna, III już edycja pod hasłem „Logistics Networking – łącząc Zachód ze Wschodem” odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2015 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

W ciągu trzech dni targów nie zabraknie ciekawych forów dyskusyjnych. Na pewno warto wziąć udział w spotkaniu pod tytułem „Transport kluczowym ogniwem w wymianie handlowej Wschód –Zachód”, podczas którego omówione zostaną praktyczne rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Patronami tego forum będzie m.in.: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Polsko-Rosyjska Izba Handlowo Przemysłowa, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza i wiele innych.

Forum to także różnorodne spotkania transportowe, wśród których na szczególną uwagę zasługuje spotkanie o nazwie „Logistics Networking – Współpraca Operatorów w Przewozach Multimodalnych Chemii”, podczas którego omówione zostaną przepisy ADR, RID, ADN i perspektywy rozwoju w tym obszarze.

Warto także wziąć udział w forum pod nazwą „Logistyka Projektowa w Branży Energetycznej – wąskie gardła a rozwój infrastruktury” oraz „Szanse Branży T SL”, a także w seminarium poświęconym tematyce wynagrodzeń w branży TSL.

Ogólnopolski plebiscyt dla pracodawców

Podczas targów będzie można także wziąć udział w ogólnopolskim plebiscycie „Przyjazny pracodawca TSL”, skierowanym do firm z branży. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pracodawców, którzy: „w sposób szczególny dbają o stabilność i rozwój miejsc pracy, rozwój kompetencji i talentów, różnorodność w organizacji, zapewniając jednocześnie godne i przyjazne warunki zatrudnienia”.

Warunkiem zgłoszenia firmy do plebiscytu jest przesłanie wypełnionej elektronicznie ankiety (najpóźniej do 30 września 2015 r.). Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez kapitułę plebiscytu, na podstawie oceny nadesłanych ankiet.

Profil wystawców i odwiedzających

Znaczna większość odwiedzających targi to osoby decyzyjne w firmach: właściciele, menagerowie, prezesi i dyrektorzy. Ich głównym celem są nowości branżowe, poszukiwanie partnera biznesowego i podtrzymywanie kontaktów biznesowych, poszukiwanie dostawców, dystrybutorów itp.

Firmy wystawiające się na targach zaprezentują w tym roku produkty i usługi w kategoriach:

  • Transport intermodalny
  • Transport drogowy, kolejowy, lotniczy i morski
  • Logistyka oraz transport wewnętrzny i magazynowanie
  • Inteligentne Systemy Transportowe
  • Usługi i rozwiązania około-transportowe
  • Stowarzyszenia, instytucje i media

Podsumowując

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland to specjalistyczne targi branżowe, podczas których zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i usługi dostępne w branży TSL i nie tylko. Wystawcy i goście będą mogli wziąć udział w szerokiej gamie konferencji i paneli dyskusyjnych, które pozwolą na kompleksowy przegląd branży transportowej i logistycznej, poznanie najnowszych trendów oraz zawarcie nowych, korzystnych znajomości biznesowych.