Rate this post

Mobilny pakiet kierowcy

  1. Jeden z najbardziej przyszłościowych projektów, jakie realizowane są w Ministerstwie Cyfryzacji
  2. Proces weryfikacji
  3. Bezpieczeństwo
  4. Alternatywa dla tradycyjnych dokumentów
  5. Podsumowanie

Mobilny pakiet kierowcy

Czy już niebawem podczas kontroli drogowej kierowca zamiast dokumentów będzie mógł podać funkcjonariuszowi swój telefon komórkowy? Wydaje się, że wszystko zmierza właśnie w tym kierunku. A to za sprawą programu mDokumenty, który wdraża Ministerstwo Cyfryzacji. Dokumenty pojazdu i kierowcy będą zawarte w elektronicznym rejestrze państwowym, co usprawni procedurę weryfikacji a przede wszystkim pozwoli zmotoryzowanym czuć się spokojnie i bezpiecznie nawet wtedy, gdy zapomną tradycyjnych dokumentów. Mobilne dokumenty nie będą jednak rozwiązaniem przymusowym (będą opcjonalne i uzupełniające w stosunku do tradycyjnej formy dokumentów). Każdy, kto będzie chciał skorzystać z tego narzędzia będzie musiał wcześniej zarejestrować się w systemie.

Co jeszcze warto wiedzieć o projekcie i jakie korzyści może on przynieść obywatelom?

  1. Jeden z najbardziej przyszłościowych projektów, jakie realizowane są w Ministerstwie Cyfryzacji

Technologie mobile na dobre opanowały nasze życie. W dzisiejszych czasach noszenie przy sobie telefonu stało się rzeczą bardziej naturalną niż noszenie dokumentów. Wykorzystało to Ministerstwo Cyfryzacji, które w maju br. rozpoczęło pilotażowy program o nazwie mDokumenty. Na początku testowano mobilne dowody osobiste, teraz przyszedł czas na wirtualne prawo jazdy, dowody rejestracyjne i polisy OC.

Głównym celem projektu jest stworzenie wygodnej i bezpiecznej usługi dla obywateli i dla administracji, ograniczenie ryzyk oraz uzyskanie oszczędności poprzez wprowadzenie elektronicznego obrotu dokumentami. Pilotaż systemu wdrożono na razie w czterech miastach Polski: Łodzi, Ełku, Koszalinie i Nowym Wiśniczu. Służy on przetestowaniu rozwiązania oraz poznaniu opinii użytkowników.

Resort pracuje także nad kolejnymi dokumentami, z których będzie można w przyszłości korzystać mobilnie.

  1. Proces weryfikacji

Działanie systemu ma być bardzo proste. Obywatel podaje swój PESEL lub nr telefonu. Strona weryfikująca (urzędnik) wprowadza identyfikator do systemu, a ten po chwili wysyła SMS z kodem autoryzacyjnym na telefon obywatela. Co ważne aby system mógł działać nie będzie konieczności posiadania nowoczesnych smart fonów (wystarczy dowolny telefon z funkcją odbioru wiadomości tekstowych). Po przekazaniu kodu system wyświetli stronie weryfikującej wszystkie niezbędne dane. Aby móc korzystać z systemu, trzeba będzie aktywować usługę w portalu obywatel.gov.pl – potrzebny będzie w tym celu Profil Zaufany.

W trakcie kontroli drogowej procedura ta będzie jeszcze bardziej uproszczona. Policjant poprosi o imię i nazwisko kierowcy oraz jego PESEL lub nr telefonu. Po wprowadzeniu tych danych do urządzenia zamontowanego w radiowozie, system sam zweryfikuje identyfikator i wyświetli wszystkie dane, które są niezbędne podczas kontroli.

  1. Bezpieczeństwo

System ma być całkowicie bezpieczny. W telefonie nie będą bowiem przechowywane żadne dane; urządzenie będzie podobnie jak token w banku służyć jedynie do uzyskania dostępu do dokumentów. Wszystkie dane zgromadzone w rejestrach państwowych będą zatem pilnie strzeżone przed dostępem osób niepowołanych. Nawet w przypadku zgubienia czy kradzieży telefonu możemy czuć się bezpiecznie.

W razie rozładowania telefonu lub braku zasięgu sieci komórkowej przewidziano procedurę zapasową (policja ma możliwość weryfikacji tożsamości obywatela za pomocą własnej niezależnej łączności).

  1. Alternatywa dla tradycyjnych dokumentów

Oczywiście mDokumenty będą całkowicie dobrowolne . Usługę będzie można także w każdym momencie dezaktywować. Mobilne dokumenty nie zastąpią też tradycyjnego dowodu osobistego czy innych dokumentów. Będą one po prostu stanowiły alternatywę dla obecnie obowiązującego systemu.

Co istotne mDokumenty będą działać tylko na terenie Polski i tylko w relacjach z policją i administracją (ministerstwo pracuje jednak nad umożliwieniem korzystania z mobilnych dokumentów także w relacjach z innymi obywatelami oraz z biznesem).

Trudno dokładnie wskazać, kiedy rozwiązanie to zostanie wdrożone w całej Polsce. Aby system mógł sprawnie działać potrzebna jest gotowość infrastruktury informatycznej oraz odpowiednie przepisy, które będą ten system regulować. Ministerstwo Cyfryzacji chciałoby aby rozwiązania te były w „zasięgu ręki” już 2018 r.

  1. Podsumowanie

mDokumenty to system, który umożliwia wyświetlenie w bezpieczny sposób danych z rejestrów państwowych na wniosek strony weryfikującej. W pierwszym etapie Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło mobilny dowód osobisty, drugi etap obejmie prawo jazdy (ruszy w październiku 2017 r.), trzeci obejmie dowody rejestracyjne pojazdów oraz ubezpieczenia komunikacyjne OC (zaplanowano je na koniec 2017 r.). Później resort zamierza uruchomić pozostałe dokumenty najczęściej wykorzystywane w życiu codziennym.

Gdy tylko będą gotowe odpowiednie zmiany prawne, system mDokumenty zostanie wprowadzony w całym kraju.

Informacja za: www.gov.pl, www.motofakty.pl, www.40ton.net, www.biznes.gazetaprawna.pl