Rate this post

Wokół przewozu na potrzeby własne często toczą się dyskusje. Kiedy przewóz można za taki uznać, jakie zasady przy tego rodzaju transporcie obowiązują? O tym przeczytasz w poniżej

Przewóz na potrzeby własne, inaczej zwany niezarobkowym przewozem drogowym o każdy z przejazdów samochodu ciężarowego po drogach publicznych, bez znaczenia czy z ładunkiem czy bez niego, który jest wykonywany jako pomocniczy w odniesieniu do podstawowej działalności przedsiębiorcy.

przewóz na potrzeby własne

Aby transport uznać za niezarobkowy, musi on spełnić kilka warunków. Otóż pojazd, który został użyty do przewozu powinien być prowadzony przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego zatrudnioną. Ponadto przedsiębiorca musi okazać się dokumentem potwierdzającym prawo do użytkowania pojazdu. Jeśli natomiast pojazd przewozi ładunek, a do takich sytuacji dochodzi najczęściej, wówczas przedsiębiorca musi wykazać, że rzeczy przewożone są jego własnością. Nie ma znaczenia, czy zostały zakupione, sprzedane, wynajęte, wydobyte, wyprodukowane, przetworzone, ważne, by udowodnić, że były lub są własnością przedsiębiorcy, którego pojazdem towar niezarobkowo jest przewożony.

Aby uniknąć nieporozumień, zwłaszcza podczas kontroli pojazdu, przedsiębiorca powinien wcześniej uzyskać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez niego prowadzenia przewozu na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej. Uzyskanie takiego zaświadczenia nie jest konieczne, jeśli przewóz drogowy jest prowadzony w ramach świadczenia usług pocztowych oraz gdy przewożone produkty są efektem działalności wytwórczej, czyli rolnictwa, rybołówstwa, ogrodnictwa, leśnictwa. Zaświadczenie uzyskuje się na czas nieokreślony. Na krajowy niezarobkowy transport wydaje je starosta, natomiast na międzynarodowy Główny Inspektor Transportu Drogowego, a ważność zezwolenia wynosi pięć lat.

Wymaganym dokumentem podczas wykonywania przewozu na potrzeby własne jest formularz jazdy, który zawierać powinien dane przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu który do przewozu jest wykorzystywany oraz miejsca docelowe. Formularz jazdy wydawany jest przewoźnikowi przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

Przed podjęciem tego rodzaju transportu należy upewnić się, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki potwierdzające niezarobkowy nastrój. Tylko w ten sposób unikniemy problemów podczas kontroli pojazdu.