Rate this post

Specustawa dot. podwykonawców uratuje wiele przedsiębiorstw. Koszt jej realizacji szacuje się na około 110mln złotych, aczkolwiek będą to pieniądze, które ocalą miejsca pracy wielu osób.

Podwykonawcy zatrudnieni przy budowie autostrad dostali od rządu możliwość walki o swoje wynagrodzenia.  28 czerwca Sejm uchwalił ustawę pozwalającą małym, średnim, a także mikroprzedsiębiorstwom, które nie otrzymały zapłaty, na zwrócenie się do  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o pieniądze. Będzie on mógł wypłacić zaległe należności z Krajowego Funduszu Drogowego, a później zajmie się odzyskaniem pieniędzy od wykonawców, którzy nie zapłacili.

6. lipca projekt został zaakceptowany również w Sejmie. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 53 senatorów, 23 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Niezwykle ważne jest, że ustawa weszła w życie bez poprawek, które wydłużyłyby znacznie czas do momentu rozpoczęcia jej obowiązywania. Teraz firmy, które często stoją już na krawędzi bankructwa będą mogły zacząć odzyskiwać swoje pieniądze.