Rate this post

Ink PensJak zarejestrować  używany samochód sprowadzony z zagranicy lub kupiony w Polsce?

Kupno samochodu jest bezpośrednio związane z zasadami regulującymi rejestrację pojazdu. Rejestracja jest konieczna aby auto spełniło warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Koszty oraz czynności związane z zarejestrowaniem pojazdu różnią się od siebie w zależności od typu pojazdu oraz sposobu jego nabycia. Warto wiedzieć jakie wydatki są z tym związane, a także jakie są procedury rejestracji, aby oszczędzić sobie nerwów i czasu.

Należy pamiętać, że każdy kupiony pojazd, zarówno nowy z salonu, jak i używany trzeba zarejestrować w urzędzie. W tym tekście podpowiemy jak zarejestrować samochód sprowadzony z państwa, które należy do Unii Europejskiej oraz taki, który był wcześniej zarejestrowany w Polsce.

 Jak zarejstrować pojazd z zagranicy

 

Kto może zarejestrować pojazd:

 1. właściciel pojazdu (jeśli występują współwłaściciele, to wszyscy powinni pójść do urzędu),
 2. reprezentant firmy (właściciel lub pełnomocnik, jeśli pojazd jest własnością firmy),
 3. przedstawiciel firmy lub osoba, której auto przekazała osoba fizyczna lub prawna spoza Polski, (formalności można załatwić również przez pełnomocnika, o zasady pełnomocnictwa najlepiej pytać w urzędzie).

 

W jakim czasie zarejestrować pojazd?

 • w przypadku sprowadzonego samochodu do Polski czy nabycia go w Polsce (np. kupno lub darowizna), w obu przypadkach jest na to 30 dni

Ważne!  nie można ruszać w drogę pojazdem, który nie jest zarejestrowany oraz pojazdem bez ważnego badania technicznego i ubezpieczenia OC.

Pierwsze czynności na drodze do rejestracji pojazdu:

 1. zebrać wszystkie wymagane dokumenty (informacja o nich jest zawarta w punkcie „jakie dokumenty przygotować”),
 2. wykonać wszystkie niezbędne opłaty (informacja o nich jest zawarta w punkcie „jakie opłaty”),
 3. dokumenty złożyć w urzędzie, można to uczynić:
 4. bezpośrednio w urzędzie,
 5. nadać drogą pocztową,
 6. wnioskować przez internet (jeśli urząd dopuszcza taką możliwość). Dowiemy się o tym, na stronie internetowej urzędu.

 

Gdzie można zarejestrować pojazd?

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Są to:

 1. starostwo powiatowe,
 2. urząd miasta (dla osób, które mieszkają w miastach na prawach powiatu),
 3. urząd dzielnicy (dla mieszkańców Warszawy).

 

Opłaty rejestracji samochodu?

 • za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych oraz nalepkę kontrolną na szybę- 85 zł
 • za pozwolenie czasowe- 13,50 zł
 • za kartę pojazdu- 75 zł
 • opłata ewidencyjna, którą należy zapłacić osobno, przy wydaniu: dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, karty pojazdu i nalepki kontrolnej- 50 gr
 • opłaty za tablice rejestracyjne (nie uwzględniając motocykli i motorowerów):
 • tablice samochodowe- 80 zł
 • tablice indywidualne- 1 000 zł
 • przy samodzielnym sprowadzeniu pojazdu, który wcześniej nie był rejestrowany w Polsce, przed wizytą w urzędzie należy wykonać przelew na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem „opłaty recyklingowej- koszt 500 zł

„Opłata recyklingowa” jest zawsze pobierana przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. Dotyczy wszystkich samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony.

 

Gdzie regulujemy opłaty?

 1. w kasie urzędu, w którym rejestrujemy pojazd,
 2. przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujemy pojazd.

Wszystkie opłaty najlepiej zrobić przed złożeniem wniosku rejestracyjnego. Zachowane potwierdzenia wpłat należy dołączyć wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez urząd.

 

Jakie dokumenty przygotować do rejestracji pojazdu?

W przypadku rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z państwa, które należy do Unii Europejskiej:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu, dostępny do pobrania i wypełnianie na stronie internetowej http://www.mr.gov.pl/strony/uslugi/jak-zarejestrowac-pojazd/uzywany/jest-sprowadzony-z-zagranicy/zarejestruj-pojazd-uzywany-sprowadzony-z-panstwa-ktore-nalezy-do-unii-europejskiej/, można również wziąć z urzędu,
 2. kartę pojazdu (w przypadku, kiedy samochód był już kiedyś zarejestrowany w Polsce, a następnie został sprzedany do innego państwa, a teraz sprowadzamy go z powrotem do kraju),
 3. dokument, potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu (jeden z poniżej wymienionych):
 4. zaświadczenie potwierdzające wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, wydane przez uprawnionego diagnostę ze stacji kontroli pojazdów lub uprawnioną instytucję państwa członkowskiego, która ma prawo wykonywania badań technicznych,
 5. dowód rejestracyjny pojazdu, w którym jest wpis potwierdzający wykonanie badania technicznego,
 6. potwierdzenia wszystkich opłat,

W przypadku rejestracji pojazdu używanego, który wcześniej był zarejestrowany w Polsce:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu, dostępny do pobrania i wypełnianie na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/rejestracja-samochodu-motocykla-lub-innego-pojazdu#/uzywany/wczesniej-zarejestrowany-w-polsce, można również wziąć z urzędu,
 2. dokument, potwierdzający kupno samochodu (np. umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT),
 3. dowód potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC,
 4. istniejące tablice rejestracyjne kupionego pojazdu,
 5. kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 6. potwierdzenia wszystkich opłat,
 7. zaświadczenie potwierdzające wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, wydane przez uprawnionego diagnostę ze stacji kontroli pojazdów lub dowód rejestracyjny z adnotacją o ważnym badaniu technicznym.

 

Ważne! Nie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych ani za nie płacić, jeśli pojazd jest obecnie zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym go rejestrujemy.

 

Jaka jest różnica między rejestracją czasową a właściwą?

Przy pierwszej wizycie urzędnik rejestruje pojazd czasowo (okres 30 dni). W tym czasie jest przeprowadzana weryfikacja złożonych dokumentów, sprawdzane są informacje o pojeździe celem wydania dowodu rejestracyjnego. Podczas „rejestracji czasowej” możemy swobodnie poruszać się po drogach, ponieważ otrzymujemy pozwolenie czasowe, nowe tablice rejestracyjne oraz naklejkę kontrolną. Ważne! Rejestracja czasowa obowiązuje 30 dni.

Jeśli „czasowa rejestracja” się wydłuży (nie będzie informacji o właściwej rejestracji), trzeba udać się do urzędu z prośbą o przedłużenie na następne 14 dni. Z reguły pracownicy urzędu informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać właściwe dokumenty.

 

Podsumowując

Należy mieć na uwadze, iż urzędnik może odmówić rejestracji pojazdu (np. kiedy nie dostarczymy wszystkich wymaganych dokumentów lub dostarczymy kopię zamiast oryginału. Decyzję urzędową otrzymujemy na piśmie. Jeśli będzie ona sporna, to od decyzji urzędnika można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Reguła (informacja) o tym, jak się odwołać, zawarta jest w decyzji, którą otrzymaliśmy. W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dokumenty w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz z tłumaczeniami (nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego, zawierającego kody ujednolicone, który został wydany w państwie członkowskim). Tylko tłumacz przysięgły albo polski konsul, z państwa z którego został sprowadzony samochód, mogą dokonać tłumaczeń. Przy zakupie auta z kraju należącego do Unii Europejskiej, nabywca jest zwolniony z opłat celnych.