Rate this post

Negocjacje w sprawie polsko-rosyjskich przewozów zakończone sukcesem

  1. Współpraca dwustronna o międzynarodowych przewozach drogowych
  2. Kontyngent zezwoleń na 2017 r.
  3. Dodatkowe zezwolenia w tegorocznej puli
  4. Rosjanie zaniechają wielokrotnego sprawdzania zezwoleń przejazdowych
  5. Podsumowanie

Rosja

Zakończyły się właśnie rozmowy w ramach polsko-rosyjskiej komisji ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Jak zwykle były one trudne, jednak finalnie wypracowano kompromis, który niezmiernie satysfakcjonuje stronę polską. Podczas dwudniowego spotkania w Moskwie uzgodniono ostateczny kształt kontyngentu na rok bieżący. Polscy przedsiębiorcy transportowi otrzymają jeszcze w tym roku aż 9,5 tys. dodatkowych zezwoleń na przewozy, na których najbardziej nam zależy. Rosjanie nie wynegocjowali za to zwiększenia tegorocznej puli zezwoleń w takiej ilości, o jaką od kilku miesięcy zabiegali. Kolejnym sukcesem jest również zobowiązanie Rosji do zaniechania wielokrotnego sprawdzania zezwoleń przejazdowych.

  1. Współpraca dwustronna o międzynarodowych przewozach drogowych

Dla przypomnienia współpraca dwustronna między Polską i Federacją Rosyjską wynika z umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanej w Warszawie 30 sierpnia 1996 roku. Umowa ta pozwala na wykonywanie przewozów drogowych przez przewoźników obu państw na podstawie stosownych zezwoleń, którymi wymieniają się oba kraje. Decyzję o wielkości kontyngentu podejmują co roku przedstawiciele obu stron, wchodzący w skład Komisji Mieszanej. W spotkaniu uczestniczą zazwyczaj polski wiceminister infrastruktury i budownictwa, zastępca ministra transportu Federacji Rosyjskiej, przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, rosyjskiej administracji transportowej i służb kontrolnych oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających polskich i rosyjskich przewoźników drogowych.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Rosjanie bardzo strzegą swoich zezwoleń i starają się je ograniczać. W 2016 r. doszło nawet do tego, że nie ustalono kontyngentu i na trzy tygodnie wstrzymano przewozy towarów do Rosji.

  1. Kontyngent zezwoleń na 2017 r.

Na poprzednim posiedzeniu Komisji (odbyło się ono 9 listopada 2016 r. w Krakowie) uzgodniono wymianę na 2017 rok w ilości po 190.000 zezwoleń dla każdej strony. Polska otrzymała 142.000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe oraz 48.000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich (Azji Centralnej). Polscy przewoźnicy dostali tym samym o 8.000 zezwoleń więcej na przewozy do/z krajów trzecich po raz pierwszy od 2004 roku. Pozwoliło im to na wzrost możliwości wykonywania operacji transportowych na rynku rosyjskim.

Strona rosyjska otrzymała natomiast 180.000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe i 10.000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

  1. Dodatkowe zezwolenia w tegorocznej puli

Rosjanie już w maju br. wnieśli do Komisji prośbę o powiększenie tegorocznej puli zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe aż o 70 tys. Zdaniem Polski takie działanie doprowadziłoby do zwiększenia udziału rosyjskich przewoźników w transporcie drogowym kosztem przewoźników polskich. Polska nie mogła zatem zgodzić się na takie warunki. Tym bardziej, że Rosjanie od dłuższego czasu ograniczają konkurencję na swoim wewnętrznym rynku transportowym (szkodząc tym samym całej europejskiej gospodarce).

Negocjacje zaplanowane na wrzesień br. w Moskwie były zatem twarde i stanowcze. Uzgodniono, że stronie rosyjskiej zostanie przekazanych dodatkowych 20.000 zezwoleń (zamiast 70.000). Polska otrzyma natomiast jeszcze w tym roku dodatkowych 9.000  zezwoleń na tzw. kraje trzecie. Na przestrzeni ostatnich lat nie mieliśmy aż tak dużego kontyngentu (blisko 60.000 zezwoleń).

  1. Rosjanie zaniechają wielokrotnego sprawdzania zezwoleń przejazdowych

Dodatkowo udało się zmienić praktykę wielokrotnego sprawdzania zezwoleń na obszarze Federacji Rosyjskiej. Do tej pory zezwolenia sprawdzane były zarówno na granicy oraz w trakcie wykonywania transportów. Bywały sytuacje, w których zezwolenia sprawdzone i zatwierdzone na granicy były kwestionowane na późniejszym etapie kontroli. Nierzadko kończyło się to nałożeniem wysokiego mandatu i zatrzymaniem pojazdu. Od teraz wszystko ma się zmienić. Rosjanie zadeklarowali, że jedno potwierdzenie zezwolenia wystarczy i nie będzie można tego podważać.

  1. Podsumowanie

Podczas polsko-rosyjskich rozmów o przewozach drogowych udało się uzyskać więcej zezwoleń dla rodzimych przewoźników jeszcze na ten rok. Jednocześnie strona rosyjska wynegocjowała do tegorocznej puli tylko 1/3 liczby zezwoleń, o które wcześniej zabiegała. Rosja obiecała też zaniechać praktyki wielokrotnego sprawdzania zezwoleń przejazdowych na swoim terytorium.

Następne spotkanie w sprawie kontyngentu na 2018 r. odbędzie się 14 października w Warszawie. Również wtedy kontynuowane będą rozmowy na temat trudności pojawiających się na granicy rosyjsko – białoruskiej oraz rosyjsko – kazachstańskiej (wymagane jest tu poświadczenie przekroczenia granicy, które w praktyce nie sposób zdobyć). Miejmy nadzieję, że kolejne posiedzenie będzie tak satysfakcjonujące dla strony polskiej, jak to wrześniowe.

Informacja za: www.wpolityce.pl, www.zmpd.pl, www.mib.gov.pl