Rate this post

Rosja zaostrza kontrolePaństwo rosyjskie znacznie podwyższyło kary za międzynarodowe usługi transportowe prowadzone niezgodnie z przepisami. Ustawa wprowadzająca zmiany, które wejdą w życie 2 maja, została przyjęta 2 kwietnia. Chodzi o kary, którymi karceni są kierowcy, zarządcy transportów i podmioty, które oferują usługi transportowe.

Przyłapani na gorącym uczynku kierowcy będą musieli od 2 maja płacić 5 tys., zarządcy 50 tys., a firmy 500 tys. rubli grzywny! Zmiany budzą wątpliwości polskiego Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, którego przedstawiciele zaapelowali kolejno do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o podjęcie odpowiednich kroków interwencyjnych w tej sprawie.

Problem tkwi w interpretacji tego, czym są niewłaściwe usługi transportowe po stronie rosyjskiej, ponieważ służby kontrolnego naszych wschodnich sąsiadów często odbiegają od porozumień między Polską a Rosją, Konwencji CMR, a także pozostałych ustaleń międzynarodowych ws. tego, czym mają być usługi transportowe.