Rate this post

komandytowaDlaczego opłaca się założyć spółkę komandytową w transporcie

Założenie spółki komandytowej łączy w sobie korzyści wynikające z założenia spółki kapitałowej i osobowej. Dlaczego spółki komandytowe są tak popularne? Dzieje się tak, ponieważ ich wspólnicy są korzystnie opodatkowani. Spółka komandytowa pozostała transparentna podatkowo. Nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikami są jedynie wspólnicy (nie dot. podatku VAT, którego płatnikiem pozostaje spółka), którzy zależnie od formy prawnej są obowiązani płacić podatek dochodowy od osób fizycznych lub od osób prawnych.

Przykładowo, w przypadku spółki z o.o. podatnik płaci podatek od:

– osiąganych dochodów – podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19%

– dywidend – czyli wypłat zysków wspólnikom.

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Istnieje jednak jedno „ale”. To „ale” dotyczy odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki. Wadą spółki komandytowej jest fakt, że odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę ograniczona jest tylko w przypadku jednej grupy wspólników, zaś ich druga grupa za te zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

W przypadku spółek z o.o. wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych wkładów.

 

Źródło: Transport Manager, luty – marzec 2014(7)