Rate this post

Już wkrótce na drogach w całej Europie będzie obowiązywała jednolita opłata elektroniczna

  1. Zjednoczenie krajowych systemów poboru e-myta
  2. Jedno urządzenie pokładowe
  3. Korzyści wdrożenia systemu
  4. Podsumowanie

Prace nad wprowadzeniem jednolitej opłaty elektronicznej za korzystanie z europejskich dróg zbliżają się powoli do końca. Po jej wdrożeniu obowiązkowe myto od pojazdów powyżej 3,5 tony będzie naprawdę bardzo łatwe do rozliczenia. Życie przewoźnikom i kierowcom ułatwi jedno urządzenie pokładowe, które będzie automatycznie naliczać opłaty za wszystkie drogi w państwach członkowskich. Wprowadzenie na rynek takiego interoperacyjnego boxa nastąpi prawdopodobnie już w przyszłym roku. Polska jako jedna z pierwszych zostanie włączona do systemu.

  1. Zjednoczenie krajowych systemów poboru e-myta

European Electronic Toll Service (EETS) to elektroniczny system poboru opłat drogowych dla aut ciężarowych, który umożliwi naliczanie myta ze wszystkich krajów Europy. Wdrożenie Europejskiej Usługi Poboru Opłaty Elektronicznej wynika bezpośrednio z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych. Za usługę odpowiada spółka joint venture Toll4Europe, w skład której wchodzą T-Systems International, Daimler AG oraz DKV Euro Service (DKV Euro Service będzie partnerem rozliczeniowym dla firm transportowych).

EETS ma stanowić opcjonalną usługę dla użytkowników dróg. Kierowca będzie mógł sam zdecydować czy skorzysta z możliwości uiszczenia opłat na obszarach, na których istnieją systemy e-myta i z którym dostawcą zawrze umowę.

Systemy elektronicznego poboru opłat zostały uruchomione na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym w 20 państwach członkowskich, a ich liczba stale rośnie. Polski rząd na początku tego roku przyjął ustawę umożliwiającą wdrożenie w naszym kraju EETS.

  1. Jedno urządzenie pokładowe

Aby system mógł objąć zasięgiem wszystkie europejskie szlaki komunikacyjne potrzebna jest integracja technologii satelitarnej GPS, mikrofalowej DSRC oraz GSM w jednym kompatybilnym urządzeniu do pobierania opłat (tzw. OBU – on board unit). Polska, Niemcy, Austria, Belgia i Francja będą jednymi z pierwszych, które zostaną włączone do systemu (w późniejszym czasie dołączą do nich Włochy, Portugalia, Hiszpania oraz Węgry). Urządzenie rejestrujące  pozwoli rozliczać wszystkie opłaty za korzystanie z dróg, tuneli, mostów, a nawet promów w państwach członkowskich UE w jednej walucie. W Polsce system będzie działał na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (tam gdzie obecnie funkcjonuje system poboru opłat w formie elektronicznej).

Urządzenie DKV BOX EUROPE (produkowane przez firmę Siemens) pojawi się w ofercie DKV Euro Service już od 2018 r. Dzięki zastosowaniu hybrydowej technologii umożliwi ono ewidencjonowanie oraz rozliczanie opłat drogowych we wszystkich krajach europejskich. Użytkownicy będą mogli samodzielnie instalować urządzenie oraz przenosić je pomiędzy swoimi pojazdami (podłączenie przy użyciu funkcji Plug and Play bez konieczności instalowania urządzeń w specjalistycznych warsztatach). Dodatkowo będzie możliwa wygodna rejestracja online oraz bezprzewodowa konfiguracja.

  1. Korzyści wdrożenia systemu

Korzyści wdrożenia systemu EETS jest wiele. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowcy będą mogli swobodnie jeździć po całej Europie a jednolite urządzenie pokładowe będzie samo naliczało opłaty za podróże. Co za tym idzie nie trzeba będzie już montować wielu odbiorników (w tej chwili w transporcie międzynarodowym wymagane jest posiadanie w pojeździe różnych urządzeń do obsługi różnych systemów, w zależności od ilości krajów znajdujących się na trasie). Nie trzeba będzie też zbierać paragonów czy naklejać winietek (tam gdzie teraz jest to wymagane), ani zatrzymywać się na bramkach. Dzięki temu praca kierowcy będzie znacznie prostsza a przedsiębiorca zyska na uproszczeniu formalności (wszystkie rozliczenia znajdą się na jednej fakturze od jednego operatora). EETS ułatwi też ruch graniczny i będzie sprzyjał wspieraniu swobodnego przepływu towarów i osób w całej Wspólnocie.

  1. Podsumowanie

Usługa EETS ma być wdrożona na terenie krajów UE najpóźniej w 2018 r. W tej chwili trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem jednolitego urządzenia do naliczania wszystkich typów myta. Będzie to bardzo korzystne rozwiązanie dla drogowego transportu międzynarodowego, gdyż w tej chwili systemy opłat w różnych krajach współpracują wyłącznie z własnymi urządzeniami. EETS uprości e-myto w całej Unii Europejskiej. Pomysł ten jest zdecydowanie potrzebny dla rozwoju branży transportowej na starym kontynencie.

Informacja za: www.ec.europa.eu, www.trucks.com.pl, www.spedycje.pl, www.gddkia.gov.pl, www.etransport.pl , www.dkv-euroservice.com/pl