Strategia rozwoju i budowy Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zakłada modernizację i unifikację systemu fotoradarów. Obecnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczyna prace unifikacyjne systemu nadzoru nad ruchem drogowym. Co to oznacza dla samych kierowców? GITD usunie z dróg krajowych ponad 300 starych i kompletnie niewykorzystywanych masztów fotoradarów. Stoją one puste, bez urządzeń rejestrujących. […]

Czytaj dalej