Sytuacja na Ukrainie ma duży wpływ również na polski transport. W 2013r. polski eksport na Ukrainę zwiększył się o 8,5%, a import zmniejszył o 13%. Wśród towarów, które eksportujemy są wyroby przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, produkty mineralne oraz artykuły rolno-spożywcze. W pierwszej połowie 2013 roku Rosja i Ukraina, jako jedyne spoza UE, znalazły się w pierwszej […]

Czytaj dalej