Czy można odmówić przyjęcia mandatu? W transporcie drogowym najwyższymi karami obciążony jest zarządzający transportem. Czy ma on możliwość uchylić się od zapłacenia grzywny? Czy skierowanie sprawy do sądu jest równoznaczne z utratą dobrej reputacji? Niestety w naszym prawie wysokość grzywny i liczba mandatów nakładana na zarządzającego transportem jest nieograniczona, co więcej różni się od tych, […]

Czytaj dalej