Kilka dni temu weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej „w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach”. Jest to swego rodzaju rewolucja, gdyż przepisy mniej rygorystycznie traktują posiadaczy nie do końca sprawnych pojazdów. Podział usterek na kategorie zagrożeń Od tej pory rozporządzenie […]

Czytaj dalej