Wraz z Nowym Rokiem wprowadzone zostały nowe uregulowania z nowelizacji ustawy od towarów i usług z 26 lipca 2013 roku. Od teraz obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (obecnie jest to data otrzymania zapłaty, nie później jednak niż 30 dzień od wykonania usługi). Od teraz o terminie rozliczania podatku VAT decyduje nie faktura, ale […]

Czytaj dalej