Obowiązek przechowywania dokumentów, czyli jak długo należy przechowywać dokumenty czasu pracy kierowców? Podczas kontroli inspektorzy ITD mogą sprawdzać dane z tachografów i kart kierowcy. Kary za nieprawidłowości są niezwykle wysokie: 500zł za nieokazanie wykresówki lub danych z karty albo z tachografu za jeden(!) dzień pracy kierowcy. Wystarczy, że przedsiębiorca nie będzie mógł okazać dokumentów za […]

Czytaj dalej