Komisja Europejska oceniła niedawno Polskę w ramach postępów we wdrażaniu Semestru Europejskiego. Niestety jeśli chodzi o sektor transportowy, mamy spore braki i problemy z infrastrukturą transportową. Jak wynika z raportu struktura tego systemu jest w naszym kraju niebezpieczna dla użytkowników, energochłonna, pełna zatorów komunikacyjnych oraz przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i wysokiego poziomu zanieczyszczenia […]

Czytaj dalej