Przewoźnicy zajmujący się przewozem materiałów niebezpiecznych są zobowiązani do końca lutego złożyć roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów ADR i przesłać go do wojewódzkiego inspektora drogowego. Jest to zgodne z art. 16 ust.1 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2012 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów ADR, […]

Czytaj dalej