Nowe zasady korzystania z procedury TIR przy wprowadzaniu towarów na terytorium Rosji Według Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (http://www.pisil.pl/) kolejne regiony Rosji zostały lub zostaną wkrótce objęte decyzją o obowiązku składania przez przewoźników, którzy rozpoczynają transporty w Federacji Rosyjskiej pod osłoną karnetów TIR,  dodatkowej gwarancji.  Decyzja ta zapadła w dniu 4 lipca 2013 r. Obecnie do […]

Czytaj dalej