Ubezpieczenie cargo Jest ubezpieczeniem mienia w transporcie: drogowym, kolejowym, lotniczym i śródlądowym wykonywanym na terenie naszego kraju lub poza nim. Ubezpieczenie to ma za zadanie uchronić właściciela danego ładunku przed finansowymi skutkami jego utraty, ubytku lub uszkodzenia. Właściciel towaru nie powinien liczyć na ubezpieczenie przewoźnika, czy spedytora. Powinien sam zadbać o to, by jego towar […]

Czytaj dalej