Jakię są wynagrodzenia i ile można zarobić w logistyce? Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń objęło prawie 120 tys. pracowników. W badaniu przeważały osoby młode do 35 roku życia (64,9%) oraz wykształceniem wyższym (75%). Kto płaci najlepiej? Okazuje się, że najlepiej zarabiają osoby pracujące w sektorze kompleksowych usług logistycznych. Mediana miesięcznych wynagrodzeń wynosi tutaj 4,5 tys. zł brutto. […]

Czytaj dalej