Rate this post

Nowoczesne systemy telematyczne to inteligentne technologie, pozwalające na wydajniejsze zarządzanie flotą i ładunkami. Są one wręcz niezbędne w codziennej pracy firm z sektora TSL, gdyż przynoszą im wymierne zyski. Przede wszystkim generują wiele oszczędności (pozwalają np. na optymalizację czasu jazdy, wyznaczenie najlepszej trasy, umożliwiają kontrolę nad stylem jazdy, przynoszą kilkuprocentowe oszczędności w zakresie zużycia paliwa) oraz pozwalają na zwiększenie jakości świadczonych usług. Korzyści wynikające z wdrożenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych mogą pojawić się praktycznie od razu. Warto zatem jak najszybciej zainwestować w takie programy. Na których dostawców systemów warto zwrócić uwagę?

map-525349_640

Czym jest telematyka transportu?

Telematyka transportu dotyczy zastosowania inteligentnych systemów, bazujących na rozwiązaniach z zakresu telekomunikacji, automatyki i informatyki. Programy te pozwalają na wdrożenie efektywnych mechanizmów wymiany informacji i nowoczesnych technik komunikacji w czasie rzeczywistym. Telematyka transportu umożliwia wpływanie na przebieg procesów przemieszczania się przedmiotów i podmiotów transportu, zwiększając przy tym wydajność przewozów oraz bezpieczeństwo, a także zmniejszając ujemne oddziaływanie na środowisko. Inaczej mówiąc telematyka w transporcie pozwala na sukcesywną poprawę kondycji i atrakcyjności transportu poprzez zbieranie i analizę danych. W telematyce transportu wykorzystuje się różne urządzenia i aplikacje. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy Internet, sieci komórkowe GSM, systemy nawigacji satelitarnej GPS, łączność radiową, bazy danych geograficznych i drogowych, urządzenia monitorowania ruchu drogowego, pogody itp.

 

Znani dostawcy

Firmy z branży TSL, chcąc zapewnić sobie konkurencyjność na rynku, zmniejszając przy tym koszty i poprawiając rentowność realizowanych zleceń, powinny korzystać z systemów telematycznych. Na polskim rynku funkcjonuje gro przedstawicieli, którzy mają praktyczne doświadczenie w procesie wdrażania nowoczesnych narzędzi telematyki oraz dysponują odpowiednią wiedzą w tej dziedzinie. Operatorzy zapoznają się wcześniej ze specyfiką danej firmy, jej otoczeniem biznesowym oraz oczekiwaniami i na tej podstawie tworzą odpowiednie i kompleksowe oprogramowanie, które można sukcesywnie rozbudowywać o kolejne elementy.

 

Przy wyborze systemu nie należy kierować się jednak wyłącznie jego ceną, lecz przede wszystkim jakością i doświadczeniem dostawcy usług telematycznych. Do czołowych operatorów w Polsce należą:

 

  • Autoguard S.A., który jest jednym z inicjatorów wprowadzenia na polski rynek systemów telematycznych. Obecnie firma jest niekwestionowanym liderem usług wykorzystujących systemy pozycjonowania obiektów za pomocą urządzeń GPS. Podstawowymi produktami spółki są urządzenia montowane w pojazdach, służące do aktywnej ochrony i zarządzania środkami transportu. Dzięki rozwiązaniom AutoGuard S.A. można zwiększyć efektywność floty (niezależnie od jej wielkości), generować przejrzyste, analityczne raporty, zredukować eksploatację pojazdów oraz nadzorować czas pracy kierowców. W śród produktów firmy znajdziemy aplikację Autocontrol oraz AutoControl Mobile, które dostarczają informacje i raporty o charakterystyce pracy pojazdów. Dzięki tym oprogramowaniom można poznać bieżącą i dokładną pozycję na mapie każdego z pojazdów, zmniejszyć koszty paliwowe (nawet do 40 %), skontrolować tankowania oraz zapobiegać kradzieżom paliwa, zaplanować trasę przejazdu ładunku i sprawdzić stan jej realizacji, wyznaczyć pojazdom dozwolone strefy operowania oraz zdyscyplinować kierowców do bezpiecznej jazdy dzięki raportom i systemowi punktów karnych. Za sprawą modułu Gospodarki Paliwowej można z kolei profesjonalnie zarządzać wydatkami paliwowymi w firmie. Moduł ten umożliwia bowiem dokładne zapoznanie się z kosztami faktycznego spalania paliwa w podziale na poszczególne pojazdy i kierowców. W efekcie pozwala na optymalizację kosztów i eliminację zbędnych wydatków. Dzięki modułowi Zarządzania Czasem Pracy Kierowcy jest możliwość stałej analizy i optymalizacji działań dzięki danym pochodzącym z tachografu cyfrowego kierowcy. Klienci otrzymują cyklicznie ponad 30 różnych raportów i wykresów prezentujących charakterystykę pracy wybranych pojazdów.

 

Spółka Autoguard S.A. stale kreuje oryginalne rozwiązania i poszukuje nowych zastosowań dla systemów telematycznych. Obecnie w ramach konsolidacji rynku telematycznego w Polsce, AutoGuard S.A. dołączył do Finder S.A

 

  • Firma Finder S.A. jest liderem usług telematycznych w Polsce. Silną pozycję rynkową buduje w oparciu o platformę lokalizacyjną Finder Online, która jest jej autorskim rozwiązaniem. Przedsiębiorstwo łączy zaawansowany system informatyczny z technologiami lokalizacji i przesyłu danych. Na tej bazie oferuje usługi stanowiące wsparcie zarządcze dla firm dysponujących mobilnymi zasobami. Niezależnie od ilości, czy rodzaju samochodów, dzięki platformie lokalizacyjnej można uzyskać oszczędności na poziomie średnio kilkuset złotych miesięcznie za każdy pojazd przy jednoczesnej poprawie efektywności. Można łatwo analizować i rozliczać wydatki, definiować raporty dające pełny, realny obraz funkcjonowania mobilnych zasobów, a także szybko poprawić stan ich bezpieczeństwa. Flota objęta monitoringiem Finder Online funkcjonuje sprawniej, wydajniej i taniej. System pozwala bowiem zwalczyć wiele problemów dotykających floty tj.: nieuzasadnione koszty, niską wydajność, zbędne przebiegi czy korzystanie z pojazdów w celach prywatnych. Dzięki raportom i analizom porównawczym łatwo ocenić skuteczność procesów i odwzorować realny obraz firmy, zlikwidować marnotrawstwo, usprawnić funkcjonowanie, wprowadzić mechanizmy gwarantujące poprawę wyników. Zawarty w systemie moduł planowania zadań służy przydzielaniu zleceń i nadzorowaniu ich realizacji. Do sprawniejszego planowania stworzono aplikację mobilną Finder Communicator, która służy do przekazywania kierowcom informacji o zaplanowanych dla nich zadaniach i raportowania postępów. Użytkownicy platformy lokalizacyjnej Finder Online mają do dyspozycji także narzędzia służące doskonaleniu techniki jazdy. Poprawie stylu jazdy służy zintegrowany moduł ecodriving, w którym na podstawie zgromadzonych danych z pojazdu, tworzony jest swoisty profil zachowań konkretnego kierowcy. Firma zapewnia też pełną swobodę użytkowania platformy. Do nadzorowania floty z dowolnego miejsca, kontroli postępu zadań i szybkiej reakcji na nieprzewidziane zdarzenia przygotowała aplikację Finder Mobile dostępną na smartfonach i tabletach.

 

Finder S.A. rozpoczął właśnie konsolidację rynku telematycznego w Polsce, poprzez zakup 100% akcji jednej z wiodących firm w branży – AutoGuard S.A.. Dzięki temu powstaje największe w Polsce i należące do największych w Europie przedsiębiorstwo z branży usług lokalizacyjnych, obsługujących ponad 6 tys. firm oraz 70 tys. aktywnych urządzeń.

 

  • Firma Inelo oferująca GBOX® – system satelitarnej lokalizacji pojazdów, którego zadaniem jest zmniejszenie kosztów oraz optymalizacja pracy floty pojazdów. Satelitarna lokalizacja pojazdów składa się z lokalizatora GBOX® oraz urządzeń peryferyjnych instalowanych w samochodzie. System przesyła informacje z pojazdów do klienta, który odczytuje je z pomocą dedykowanych aplikacji. Odczyt danych możliwy jest z użyciem systemu 4Trans®, który działa w systemie serwerowym. Umożliwia on gromadzenie historii z pracy pojazdów, zapewniając pełną integrację pomiędzy danymi z GBOX oraz pozostałymi modułami do analizy czasu pracy kierowców. Z kolei dzięki aplikacji GBOX Online® użytkownik otrzymuje dostęp do zaawansowanego narzędzia analitycznego (m.in. podgląd pozycji, analiza tras, animacje pracy pojazdów, system elastycznych raportów) z dowolnego miejsca z poziomu przeglądarek internetowych. W każdej chwili możliwa jest dwukierunkowa komunikacja z kierowcą, skanowanie i przesyłanie dokumentów przez kierowcę wprost do systemu, nawigowanie kierowcy do kolejnych punktów zlecenia transportowego z uwzględnieniem atrybutów ciężarówek, bieżąca informacja o czynnościach kierowcy, możliwość ciągłego śledzenia swoich pojazdów w czasie rzeczywistym, monitorowania bieżących informacji, a także dostęp do archiwalnych danych o jego położeniu, czy kontrola paliwa. Jednym z modułów 4Trans® jest Tachoscan, służący do pobierania, archiwizacji oraz kompleksowej analizy danych z wykresówek, kart kierowców oraz tachografów cyfrowych. TachoScan Driver to z kolei program, który wspomaga kierowców w codziennej pracy, minimalizuje naruszenia popełniane przez kierowców oraz pozwala na uniknięcie kar podczas kontroli. Informuje on kierowców jak długo mogą prowadzić pojazd i jaki rodzaj odpoczynku mogą odebrać w najbliższym czasie.

 

Firma Inelo to producent najwyższej jakości oprogramowania i elektroniki dedykowanej dla branży transportowej. Stabilna pozycja przedsiębiorstwa sprawia, że jest ona godnym zaufania partnerem biznesowym.

 

  • Firma TomTom to wiodący światowy (holenderski) dostawca produktów i usług nawigacyjnych. Wśród narzędzi przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych znajduje się aplikacja TomTom PRO 5150 TRUCK LIVE. Zapewnia ona wyznaczanie tras na podstawie wprowadzonych informacji, takich jak rodzaj pojazdu i ładunku, wysokość, masa, długość, ograniczenia i maks. prędkość. W oparciu o te informacje aplikacja oblicza realistyczny czas przyjazdu oraz pozwala uniknąć wąskich i ślepych ulic, ostrych zakrętów, zawracania, niskich mostów, małych prześwitów górnych czy wąskich tuneli. Narzędzie to zmniejsza ryzyko utknięcia w drodze, opóźnień i niepotrzebnego nadkładania drogi. W każdym urządzeniu TomTom wbudowana jest największa na świecie baza danych dot. rzeczywistych czasów przejazdu. Aplikacja posiada specjalną dożywotnią mapę Europy dla ciężarówek. Prosta aktualizacja umożliwia także korzystanie z internetowej usługi WEBFLEET®, która pozwala zaoszczędzić paliwo dzięki Aktywnym Informacjom Zwrotnym dla Kierowców. Ponadto usługa ta umożliwia wykazywanie zgodności godzin pracy kierowcy z przepisami dotyczącymi czasu pracy oraz monitorowanie i śledzenie przebiegu pracy kierowcy za pomocą łatwo sporządzanych raportów. Subskrypcja usług LIVE to aktualizacja informacji drogowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia ona m.in. otrzymywanie powiadomień o fotoradarach, informacji o pogodzie, znajdowanie dowolnego miejsca itp. Usługa TomTom Traffic to z kolei program, pozwalający szybciej docierać do celu każdej podróży. Obejmuje on największą liczbę dróg i zapewnia najwyższą dokładność informacji.

 

TomCom to firma, która dostarcza swoim klientom zawansowane rozwiązania telematyczne. Jej zadaniem jest pomoc kierowcom oraz całemu biznesowi transportowemu.

 

  • CMA to firma, która dostarcza skuteczne rozwiązania w zakresie monitoringu, telemetrii oraz zarządzania pojazdami. Jej sztandarowym produktem jest Automonitoring – internetowy system lokalizacji pojazdów wykorzystujący technologię GPS. System umożliwia: precyzyjną lokalizację, przeglądanie raportów oraz historie przejechanych tras, kontrolę paliwa (system przeprowadza analizę zdarzeń tankowania, co ułatwia weryfikację faktur oraz rozliczenie paliwa na poszczególnych trasach), jak również ochronę pojazdów przed kradzieżą na terenie Polski i całej Europy (w przypadku kradzieży pojazdu lub innego niebezpieczeństwa dla kierowcy lub ładunku, usługa Ochrona 24h umożliwia rozpoczęcie automatycznej procedury alarmowej uzgodnionej wcześniej z klientem). Automonitoring to najlepszy sposób na śledzenie i kontrolowanie pozycji pojazdów. Narzędzie jest skuteczne i łatwe w obsłudze i sprawia, że zarządzanie pojazdami jest efektywne i przynosi wymierne korzyści. Wersja webowa systemu lokalizacji pojazdów umożliwia monitorowanie pojazdów z każdego komputera podłączonego do Internetu. Szereg funkcjonalności systemu, daje możliwość stałej kontroli oraz skutecznej analizy nadmiernych kosztów i nadużyć. Automonitoring służy także do kompleksowego zarządzania transportem, poprzez rozbudowane funkcje logistyczne i komunikacyjne. Jest idealnym narzędziem dla dyspozytorów oraz specjalistów odpowiedzialnych za logistykę. Umożliwia obsługę zleceń transportowych, transmisję danych z tachografów cyfrowych, weryfikację kart paliwowych, autoryzację i identyfikację kierowców, wyznaczanie tras przejazdu, przekroczenia granic oraz zaawansowany monitoring ochronny naczep i przestrzeni ładunkowej. System generuje szereg ważnych raportów ułatwiających pracę i kontrolę nad pojazdami np. raport Eco Driving w którym automatycznie oceniane są parametry pojazdu i stylu jazdy kierowcy w trakcie danej jazdy punktacji od 1 do 10. Raport pokazuje ranking najefektywniej jeżdżących kierowców oraz wskazuje dokładne informacje o dystansie, czasie jazdy, zużytym paliwie, obrotach silnika oraz typie trasy.

 

Firma CMA jako jedna z nielicznych posiada własne zaplecze projektowe oraz produkcyjne zlokalizowane w Polsce. Tworzone systemy oraz pozycjonery są całkowicie polskie, dzięki czemu firma ma stałą kontrolę nad ich jakością.

 

To tylko niektórzy z wiodących dostawców usług telematycznych. Do grona najlepszych producentów warto też zaliczyć Atrom (system Autosat), Neptis S.A. (system Flotis), Volvo i Tronik (system GPS ATRAX).

 

Podsumowując

Systemy telematyczne to zaawansowane technologicznie moduły, które pozwalają poprawić wyniki finansowe i zwiększyć efektywność firmy. Dobrze dopasowany system umożliwi wszechstronne zarządzanie flotą i ładunkami, terminową realizację zleceń, nadzorowanie wszelkich procesów logistycznych i administracyjnych, zwiększy bezpieczeństwo i jakość pracy. Inwestycja w nowoczesne rozwiązania technologiczne naprawdę szybko się zwraca. A, że jest w czym wybierać wśród rynkowej konkurencji, tym lepiej dla klienta.

Informacje zabrane z www.autoguard.pl, www.finder.pl, www.inelo.pl, www.tomtom.com/pl, www.cma.com.pl

 

Summary