Rate this post

Transport intermodalny- jest jednym z rodzajów transportu kombinowanego i oznacza przewóz ładunków za pomocą kilku różnych gałęzi transportu, przy wykorzystaniu tej samej jednostki ładunkowej (np. kontenera, czy nadwozia), na całej długości trasy. Transport intermodalny realizują wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, gdyż wymaga on nie tylko ogromnej odpowiedzialności ale i dobrej organizacji.

Głównymi zaletami tego transportu, są przede wszystkim:

– obniżenie kosztów;

– zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru;

– zapewnienie terminowego dostarczenia ładunku, zwłaszcza w przewozie międzynarodowym;

–  możliwość przewiezienia większej partii towaru jednorazowo.

 

WADY TRANSPORTU KOMBINOWANEGO

Ale transport intermodalny ma jedną istotną wadę. Przy przeładunku konieczne jest użycie specjalistycznych urządzeń, suwnic, dźwigów czy samojezdnych maszyn, które są w stanie udźwignąć wielotonowy ciężar, i które dają możliwość przewożenia takiego ładunku znajdującego się poza zasięgiem stacjonarnych urządzeń przeładunkowych. Wymaga to oczywiście wyposażenia terminali kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe. Ponieważ kolej zaczęła ograniczać się do przewozu ładunków masowych i mało wartościowych na duże odległości, rozwój transportu intermodalnego wydawał się jedyną możliwością na odwrócenie zaistniałej sytuacji. Powstała idea optymalnego zaspokojenia potrzeb klienta transportu kolejowego przy jednoczesnym wyeliminowaniu wielokrotnych przeładunków.

 

KLASYFIKACJA PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH

Przewozy intermodalne zostały sklasyfikowane ze względu na: zasięg (przewozy krajowe, międzynarodowe, kontynentalne, międzykontynentalne); rodzaj użytych jednostek ładunkowych (przewozy kontenerów, naczep, nadwozi wymiennych, samochodów ciężarowych,  pojemników specjalistycznych);  charakter użytych środków transportu (przewozy szynowo- drogowe, szynowo- drogowo- morskie, szynowo- drogowo- lotnicze, szynowo- drogowo- rzeczne);  sposób i charakter organizacji (przewozy operatorskie i konwencjonalne).  Wyróżniamy również cztery podstawowe rodzaje przewozów intermodalnych: przewozy kontenerowe, przewozy naczep siodłowych, przewozy drogowo – kolejowe i przewozy lądowo – promowe.