Rate this post

marco polo-systemProgram Marco Polo II został wprowadzony przez Unię Europejską, by zmniejszyć uzależnienie transportu od paliw kopalnych, poprawić stan środowiska, a także, by po prostu lepiej wykorzystać istniejące już zasoby i odciążyć infrastrukturę drogową w całej Europie.

W dniu 26 marca 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła otwarcie ostatniego w tej perspektywie finansowej naboru wniosków do Programu Marco Polo. Z dofinansowania mogą skorzystać usługi transportowe, które mają na celu:
– przeniesienie towarów z dróg na inne rodzaje transportu (modal shift),
– likwidację barier dla nie-drogowego transportu towarów (catalyst actions),
– utworzenie autostrad morskich (motorways of the sea),
– unikanie ruchu (traffic avoidance) i
– upowszechnianie wiedzy w zakresie logistyki i transportu towarów (common learning actions).

Zwiększenie intermodalności transportu w Europie z pewnością wpłynie na ograniczenie natężenia ruchu drogowego oraz przyczyni się do stworzenia wydajnego i trwałego systemu transportu.