Rate this post

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za transport w UE, Siim Kallas – oświadczył, że używanie „długich ciężarówek” między sąsiadującymi krajami może mieć miejsce, jeżeli zostanie to wcześniej uzgodnione oraz spełnione zostaną określone warunki.

W jakich przypadkach państwa członkowskie mogą zezwolić na przekraczanie granicy między nimi pojazdów przekraczających maksymalne obciążenia (ładowność do 40 t) i wymiary (maksimum 18,75 m długości)? Może to się stać w 3 następujących sytuacjach:

  1. Jeżeli ładunek jest niepodzielny (należy uzyskać specjalne zezwolenie).
  2. Jeżeli pojazdy stosują modułowe zestawy, o ile nie mają one dużego znaczenia w łącznych przewozach pomiędzy obu krajami.
  3. Jeżeli pojazdy są częścią badania, ale musi ono mieć charakter lokalny i być ograniczone w czasie.

Wymienione wyżej odstępstwa nie mogą przerodzić się w normę. Mają mieć one raczej charakter epizodyczny.